100 rokov od tragickej smrti Milana Rastislava Štefánika

121

Dňa 4. mája 2019 uplynie 100 rokov od tragického úmrtia jednej z najvýznamnejších osobností našich novodobých dejín, generála Milana Rastislava Štefánika. Bol astronóm, vojak, diplomat a spoluzakladateľ spoločného štátu Čechov a Slovákov.

Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách

Múzeum M.R.Štefánika v Košariskách je súčasťou Slovenského národného múzea-Múzea Slovenských národných rád v Myjave. Bolo otvorené v roku 1990 v rodnom dome M.R.Štefánika (nar. 21.júla 1880) – v bývalej evanjelickej fare. Ide o memoriálne múzeum, ktoré prostredníctvom svojej expozície podáva komplexný pohľad na Štefánikovu osobnosť. V šiestich miestnostiach sa múzejne dokumentuje jeho životná dráha, súkromie a záľuby, no najmä jeho vojenská, diplomatická a politická činnosť.

Expozícia pripravená k 125. výročiu narodenia M.R.Štefánika má spomienkový charakter. Návštevníkom symbolicky sprítomňuje túto významnú osobnosť našich národných dejín prostredníctvom jeho zhmotneného, ale aj duchovného odkazu. Takmer 200 vystavených predmetov, od jednotlivých kusov nábytku cez predmety dennej potreby a umelecké diela až po torzá odevov, približuje jeho osudy od narodenia až po tragický skon. Približujú nám ho ako človeka s pozitívami i negatívami, človeka, ktorý dokázal trpieť, ale aj milovať, obdivovateľa krás sveta i nebeskej oblohy vzdávajúcej úctu životu, jeho radostiam i starostiam, milovníka krásnych vecí, ktoré si doniesol z ciest po svete (Tahiti, Japonsko, Afrika, Nový Zéland), znalca umenia a krásnej literatúry, ale aj vedca – astronóma zahĺbeného v množstve odbornej literatúry, ktorá sa zachovala v jeho knižnici.

Kreslený príbeh rodáka z Košarísk

Základné informácie o Štefánikovi pozná väčšina Slovákov. Viete však, aký bol jeho život, kde vyrastal či prečo miloval slovenský národ? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky prináša komiks – Milan Rastislav Štefánik, kreslený príbeh rodáka z Košarísk od autoriek Lenky Mlčúchovej a Niny Abramovičovej. Netradičným a pútavým spôsobom približujú jeho neuveriteľný život hravým spôsobom, ktorý je vhodný ako pre deti a mládež, tak aj pre dospelých.

Kreslený príbeh mapuje celý život M.R.Štefánika od narodenia až po tragický koniec. Dej je založený na historických faktoch tak, aby bol príťažlivý pre všetky vekové kategórie. Autorkami komiksu sú Lenka Mlčúchová, ktorá vytvárala texty a Nina Abramovičová, autorka ilustrácií. Obe majú k osobnosti M.R.Štefánika veľmi blízko aj vďaka Múzeu M.R. Štefánika v Košariskách, kde pracovali. Práve vďaka múzeu a podpore okolia sa dievčatá rozhodli deťom, mládeži i dospelým priblížiť neuveriteľne pestrý život tejto významnej osobnosti netradičným a príťažlivým spôsobom.

Kreslený príbeh rodáka z Košarísk bude uvedený do života v rámci pietnej spomienkovej slávnosti dňa 4. mája 2019 v Múzeu M.R.Štefánika v Košariskách (rodný dom), kde bude možné komiks aj zakúpiť.

Spomienková slávnosť v Trenčíne

Trenčianske osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Cirkveným zborom Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku so sídlom v Trenčíne pozýva na spomienkovú slávnosť na životné okamihy generála M.R.Štefánika – Veriť, milovať, pracovať. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 28. apríla 2019 v Trenčíne.

O 9.00 h Slávnostné služby Božie, o 11.00 h pietna spomienka v Parku M.R.Štefánika a od 15.00 h v Evanjelickom kostole a. v. v Trenčíne vystúpenie umelcov v tematicky zameranom kultúrnom programe s názvom Mali sme my sokola. V literárno-hudobnej kompozícii k 100. výročiu vystúpi Juraj Sarvaš, Mária Schlosserová a Roman Hargaš s umeleckým slovom, úryvkami z poetickej tvorby M.R.Štefánika, čítaním z jeho korešpondencie, z denníkov, ako aj verejných rečí. V podaní mužskej speváckej skupiny Danubius octet singers s dirigentom Danielom Simandlom odznejú historické zborové skladby.

Spomienková slávnosť v obci Záriečie

Pred rokom 1989 sa komunistický režim snažil pamiatku spoluzakladateľa Československa generála M.R.Štefánika vymazať z historickej pamäti národa. Po rokoch 1948 a 1968 predstavitelia režimu premenovali názvy námestí a ulíc nesúce jeho meno, v Púchove komunistickí funkcionári premenovali jeho ulicu na Ulicu kpt. Nálepku. Rovnako komunisti demontovali a zničili takmer všetky jeho sochy a pamätníky. Na Slovensku počas 41 rokov „budovania socializmu“ zostali stáť na svojom mieste len tri Štefánikove sochy – v Predmieri, Myjave a Záriečí.

V obci Záriečie sa v nedeľu 5. mája 2019 koná spomienková slávnosť pri príležitosti 100. výročia úmrtia M.R.Štefánika práve pri pamätníku, ktorý si obyvatelia obce dokázali uchrániť aj počas vlády komunistov.

Zdroj: trencinregion.sk.