14. jún – Svetový deň darcov krvi

37

Sú chvíle, keď sme odkázaní na pomoc a ochotu úplne neznámych ľudí. Tak je to aj v prípade darovania krvi. Milióny ľudských životov na svete závisia od dobrovoľných darcov.

Daruj krv, aby svet stále pulzoval. Takto by sa dal preložiť anglický slogan tohtoročného Svetového dňa darcov krvi, ktorý Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila na 14. jún. „Uplynulý náročný rok celému svetu ukázal, ako veľmi sme navzájom prepojení. Chceme poďakovať darcom krvi na Slovensku aj vo svete, že aj počas tohto neľahkého obdobia mysleli na tých, ktorí sú odkázaní na ich dobrú vôľu. Dobrú vôľu a rozhodnutie darovať časť seba niekomu inému. Ich nezištný postoj dáva nádej tomuto svetu a ďalším generáciám,“ hovorí Zuzana Rosiarová Kesegová, generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža.

Tohtoročná kampaň venuje pozornosť najmä úlohe mladých ľudí pri zabezpečovaní sebestačnosti v zásobovaní krvou v rámci jednotlivých krajín. V mnohých z nich práve mladí ľudia organizujú aktivity a iniciatívy s cieľom získavať zo svojich radov nových pravidelných darcov krvi. „Pocit solidarity je veľmi blízky i nám, mladým v Slovenskom Červenom kríži. Organizujeme mobilné odbery na našich školách, sprevádzame našich kamarátov a súrodencov na ich prvých odberoch krvi a dodávame im tak odvahu robiť dobré skutky,” dodáva Matej Gocník z Mládeže SČK. Vzhľadom na zlepšenú epidemickú situáciu Národná transfúzna služba SR (NTS SR) začiatkom júna opäť spustila mobilné odbery.

Letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím, v ktorom darovaná krv zachraňuje ľudské životy. Národná transfúzna služba SR preto chce aj prostredníctvom otvorenia svojich odberových pracovísk počas osláv Svetového dňa darcov krvi na túto skutočnosť upriamiť pozornosť verejnosti, viesť ľudí k dobrovoľnému darcovstvu a informovať o dôležitosti tohto život zachraňujúceho skutku.

Darovať krv môžete aj po očkovaní či prekonaní COVID-19

Darca, ktorý podstúpil očkovanie proti ochoreniu COVID-19, môže znovu darovať krv:

  • najskôr 14 dní po aplikácii každej očkovacej dávky mRNA vakcín (Moderna alebo Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech),
  • najskôr 28 dní po aplikácii každej očkovacej dávky vektorových vakcín (Vaxzevria od AstraZeneca alebo Janssen od Johnson&Johnson).
  • Po darovaní krvi je možné absolvovať očkovanie po 24 hodinách, ak darca nemá žiadne ťažkosti súvisiace s odberom.

Darca, ktorý prekonal infekciu COVID-19

  • a mal robený kontrolný PCR alebo antigénový test, môže znovu darovať krv 14 dní po kompletnom vyliečení (14 dní bez príznakov a bez liečby) a negatívnom výsledku kontrolného PCR alebo antigénového testu na COVID-19,
  • a nemal robený kontrolný PCR alebo antigénový test, môže znovu darovať krv 28 dní po kompletnom vyliečení (28 dní bez príznakov a liečby),
  • bez príznakov, môže znovu darovať krv 28 dní po pozitívnom výsledku PCR alebo antigénového testu na COVID-19.

Kde môžete darovať krv

  • v priestoroch hematologicko-transfúziologických oddelení v nemocniciach,
  • na jednom z 12 odberových centier Národnej transfúznej služby SR v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Martine, Nitre, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline,
  • na mobilnom odbere krvi – zvyčajne ho organizujú mestá, obce, úrady alebo miestne spolky Slovenského Červeného kríža.

Zoznam miest, kde môžete darovať krv, je dostupný napríklad na webe Slovenského Červeného kríža.

Národné centrum zdravotníckych informácií
Foto: pixabay