95 rokov oslávia až dve župné knižnice

33

Takmer celé storočie zabezpečujú prístup občanov k informáciám, pomáhajú zvyšovať úroveň gramotnosti obyvateľstva, sprostredkúvajú poznatky, prenášajú do bájnych svetov či zabávajú. Reč je o dvoch župných knižniciach, ktoré tento rok oslávia úctyhodné 95. výročie od svojho založenia.

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, nesúca názov po slovenskom bernolákovcovi a národovcovi Michalovi Rešetkovi, vznikla pôvodne ako mestská knižnica v roku 1925. Dnes je zároveň regionálnou knižnicou pre Trenčiansky, Novomestský, Bánovecký a Myjavský okres. Z rovnakého roku pochádza aj doteraz prvý známy dokument o Považskej knižnici. Tá so svojimi pobočkami na dvoch sídliskách mesta plní funkciu nielen mestskej, ale aj regionálnej knižnice pre okresy Púchov, Považská Bystrica a Ilava. Knižnica Milana Rešetku prešla transformáciou z okresnej knižnice na krajskú v roku 1996. Považská knižnica získala právnu subjektivitu v roku 1999 a jej zriaďovateľom sa taktiež stal Trenčiansky samosprávny kraj (TSK).

Čo obe knižnice pripravujú pre svojich priaznivcov v rámci osláv svojich okrúhlych výročí? „Deväťdesiate piate výročie knižnice si plánujeme pripomenúť pri slávnostnom otvorení zrekonštruovaných priestorov budovy knižnice na Ulici Štúrova 41/14, ktoré by sa malo uskutočniť v druhej polovici roku 2020“, uviedla riaditeľka Považskej knižnice Ivana Knappová. Kompletnú renováciu tejto národnej kultúrnej pamiatky, týkajúcu sa nielen strešnej a podkrovnej časti knižnice, ale i viacerých interiérových úprav, zabezpečuje Trenčiansky samosprávny kraj.

Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne začne svoje jubileum oslavovať už vo februári inštaláciou výstavy s názvom 95. rokov trenčianskej knižnice. „Vernisáž výstavy budú tvoriť tematické fotografie, dokumenty a knižné artefakty, ktoré dotvárajú históriu Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne pri príležitosti 95. výročia jej založenia 14. februára 1925,“ prezradila Gabriela Krokvičková, riaditeľka knižnice. Knižnica zároveň plánuje upozorniť na svoje narodeniny inštaláciou špeciálnych fólií s odkazom na 95. výročie na knižničné okná. Dôvodom na oslavu bude podľa slov riaditeľky aj dokončenie stavby externého výťahu a jeho prevzatie do užívania. Výťah, ktorý umožní vstup na najvyššie poschodia aj imobilným čitateľom knižnice, buduje trenčianska župa pri pobočke knižnice na Jaselskej ulici od minulého roka.

Zdroj: TSK