Automatizácia výdaja liekov a zdravotníckeho materiálu v považskobystrickej nemocnici

84

Považskobystrická nemocnica vďaka spusteniu unikátneho projektu Automatizácie skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu (ŠZM) zvýši efektívnosť, presnosť a kontrolovateľnosť ich skladovania a výdaja pre nemocničné oddelenia.

Automatické a poloautomatické skladovacie zariadenia vybavené klimatizovanými boxmi umožňujú dosiahnuť ekonomickú úsporu v mnohých oblastiach. Od zníženia priestorových nárokov na skladovanie, optimalizáciu stavu zásob liekov a zdravotníckeho materiálu, až po výrazné zníženie podielu ľudskej práce pri manipulácii so skladovými zásobami. Automatický systém zabezpečuje okrem iného aj sledovanie exspirácie liekov. Zjednodušene, liek, ktorý bol prvý naskladnený, bude aj prvý vyskladnený. „O všetko sa stará systém. Nemocničný personál nemusí liek vyhľadávať. Efektivita práce s liečivami je tak omnoho vyššia a presnejšia. Dochádza takmer k nulovému pochybeniu naskladnenia,“ priblížil Slavomír Spišiak z firmy Koval Systems. „Automatizácia skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu je pre nás dôležitým projektom. Priamo nadväzuje na nemocničný informačný systém, ktorý sme u nás v nemocnici zaviedli. Vďaka tejto nadväznosti vieme sledovať cestu lieku prípadne materiálu od príchodu do nemocnice až po posledný výdaj,“ uviedol riaditeľ Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica Igor Steiner.

Posledným krokom, ktorý nemocnicu čaká, je úplné prepojenie systému Automatizácie skladovania, výdaja, evidencie a spotreby liekov a ŠZM s nemocničným informačným systémom.

Zdroj: TSK