Bezplatne skontrolujú kvalitu vody z vašej studne

436

Pri príležitosti Svetového dňa vody (22. marec 2017) budú pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Považskej Bystrici (RÚVZ) 20. marca 2017 (pondelok) prijímať od občanov okresov Púchov, Považská Bystrica a Ilava vzorky z individuálnych zdrojov pitnej vody za účelom vykonania bezplatného rozboru vody so zameraním na dusičnany. Vzorky sa budú transportovať do RÚVZ v Trenčíne, ktorý rozbory vykoná.

Vzorku vody na vyšetrenie je potrebné priniesť dňa 20. 3. 2017 v čase od 7.00 hod. do 10.30 hod. do budovy RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici, ul. Slovenských partizánov 1130/50, 2. poschodie, číslo dverí 22, 23.

Pri odbere je potrebné dodržať nasledovný postup: vzorku vody odobrať do čistej polyetylénovej (PET) fľaše, s objemom max. 0,5 litra, od neochutenej minerálnej (stolovej) vody (t. j. fľaša po priamej konzumácii minerálnej vody, ktorá nebola ďalej použitá na žiadny iný účel, ani v nej nebolo nič skladované) – v opačnom prípade by mohli byť výsledky skreslené.

Pred naplnením fľaše vzorkou vody je potrebné dostatočne odpustiť vodovodný kohútik (cca 2- 3 min, prípadne dlhšie podľa potreby v prípade, že voda nebola dlhšiu dobu používaná), aby sa odstránil prípadný zákal, prepláchlo vodovodné potrubie a odčerpala stojatá voda – následne je potrebné prepláchnuť fľašu odoberanou vodou – po prepláchnutí naplniť fľašu vzorkou vody a uzavrieť uzáverom.

Po prinesení vzorky na RÚVZ Považská Bystrica pracovníci fľašu označia štítkom s potrebnými údajmi o odbernom mieste. V prípade, že nebudú dodržané horeuvedené náležitosti, môže byť výsledok laboratórnej analýzy skreslený.

Výsledky analýzy budú uvedené na internetovej stránke www.ruvzpb.szm.com podľa označenia, ktoré bude vzorke pridelené pri jej preberaní. O výsledku rozboru prinesenej vzorky vody sa možno informovať aj telefonicky na č. tel.: 042 – 4450241 , 4450242 , 4450243

Svetový deň vody býva každoročne 22. marca oslavou tejto tekutiny. Po prvýkrát ho vyhlásila OSN v roku 1992 v brazílskom Riu de Janeiro. Témou tohtoročného Svetového dňa vody je odpadová voda. Podľa vodárov väčšina všetkých odpadových vôd z našich domovov, miest, priemyslu a poľnohospodárstva tečie naspäť do prírody bez toho, aby bola upravená alebo recyklovaná. Znečisťuje tak pitnú vodu, vodu na kúpanie a zavlažovanie. Znižovanie množstva, bezpečné čistenie a recyklovanie odpadových vôd môže pomôcť chrániť ľudí a životné prostredie.

Zdroj: RÚVZ, sita

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here

fourteen − four =