Bojnický zámok láka na tajomné ticho

35

Od apríla 2021 sa opäť sprístupnilo viacero obľúbených zariadení v Trenčianskom kraji, medzi ktorými nechýbali ani hrady, múzeá, galérie či obľúbený a navštevovaný Bojnický zámok. Ten, za dodržania všetkých aktuálnych opatrení, si môžu prejsť všetci návštevníci vo vlastnom tempe a vybrať si tak jeden z dvoch ponúkaných okruhov. Nová sezóna priniesla zároveň aj novinky, ktoré nám v rozhovore bližšie predstavila kultúrno-propagačná manažérka múzea sídliaceho v Bojnickom zámku Petra Gordíková.

1. Na začiatok nám môžete zhrnúť všetky dôležité a najčastejšie pýtané informácie v súvislosti s prehliadkami na Bojnickom zámku v tomto období.

Múzeum otvorilo bránu Bojnického zámku pre verejnosť opätovne v utorok 20. apríla 2021. Vstupy na prehliadkovú trasu sú regulované aktuálne platnými protipandemickými opatreniami. Momentálne sú prehliadky ešte stále bez lektorského výkladu. Návštevníci prechádzajú expozíciou individuálne za pomoci sprievodných textov. Túto skutočnosť vítajú hlavne návštevníci, ktorí si zámocké priestory chcú pozrieť vlastným tempom. Častokrát, hlavne počas pracovného týždňa, si ho prechádzajú takmer úplne bez iných návštevníkov. Zaujímavé, ba priam až fascinujúce, je aj unikátne ticho, ktoré teraz na prehliadkových trasách vládne. Prehliadka zámku v tomto období môže byť skutočne kultúrnym zážitkom v tajomnej komornej atmosfére.

Vzhľadom na obmedzený počet návštevníkov majú hostia ideálnu príležitosť dozvedieť sa o zámku množstvo zaujímavých informácií. Na prehliadkovej trase zámku sú k dispozícii zamestnanci múzea, ktorí nielen pomáhajú návštevníkom s orientáciou v priestore rozľahlého zámku, ale zároveň sú pripravení fundovane odpovedať aj na otázky návštevníkov.Vstupy do expozície sú regulované tak, aby nedochádzalo k nadmernému stretávaniu sa návštevníkov. Pred vstupom na prehliadku nie je potrebná predchádzajúca rezervácia.

2. Aké prehliadkové okruhy ponúkate? Nachádzajú sa tam aj nejaké novinky?

Po znovuotvorení sprístupnilo múzeum oba prehliadkové okruhy Bojnického zámku. V každom z nich môžu návštevníci nájsť niečo nové a zaujímavé. Galerijný okruh je už dlhšiu dobu obohatený o dotykové monitory, prostredníctvom ktorých sa návštevníci môžu takpovediac dotknúť histórie.

Zámocký okruh bol po znovuotvorení múzea doplnený o interaktívnu prezentáciu pod názvom Zámok včera a dnes. Na základe porovnávania starých fotografií zámku a súčasných panoramatických záberov prináša prezentácia pohľad na to, ako sa v priebehu rokov menil Bojnický zámok a jeho okolie. Je to vlastne taký pohľad na Bojnice v zrkadle času.

3. Aké podujatia plánujete tento rok uskutočniť a aké viete už teraz povedať, že nebudú, no patria k tým tradičnejším?

Vzhľadom na platné obmedzenia muselo múzeum zrušiť tradičné júnové podujatie Rozprávkový zámok, ktoré sa už roky teší veľkej obľube prevažne detských návštevníkov. Prípadný náhradný termín tohto podujatia je ešte predmetom rokovaní.

Vedenie múzea verí, že aj napriek platným obmedzeniam si návštevníci zámku budú môcť vychutnať aspoň podujatia menšieho charakteru. Už v utorok 1. júna 2021 oslávime spoločne s detskými návštevníkmi Medzinárodný deň detí ako z rozprávky.

4. Aké zmeny za ten čas, čo Bojnický zámok bol zatvorený, nastali?

Napriek tomu, že Bojnický zámok bol pre verejnosť uzatvorený, život v ňom pokračoval ďalej. Zamestnanci sa okrem iného venovali vedecko-výskumnej práci, reštaurovaniu zbierkových predmetov či príprave multimediálnej prezentácie Zámok včera a dnes.V období pandémie vznikla v spolupráci s pani Luciou Vráblicovou aj zaujímavá audionahrávka starej hradnej povesti, ktorú si poslucháči môžu vypočuť na webovej stránke múzea www.bojnicecastle.sk. Veľká časť komunikácie s návštevníkmi bola presmerovaná na sociálne siete, na pravidelnej báze sme pre fanúšikov múzea pripravovali zaujímavé kvízy, príspevky a rozhovory.

5. Uskutočnili sa alebo v blízkej dobe plánujete rekonštrukcie Bojnického zámku?

Múzeum pred krátkym časom ukončilo rekonštrukciu západného krídla Bojnického zámku, kde postupne vznikne nová expozícia zbraní a zbroje. V súčasnosti prebiehajú rekonštrukčné práce na terase Stredného hradu, kde sa pripravuje rozšírenie prehliadkovej trasy. Rekonštruovať sa bude aj spojovacie krídlo medzi kaplnkou a Huňadyho sálou, v ktorom momentálne prebiehajú odvlhčovacie práce.

6. Umožňujete v súčasnosti už usporadúvanie aj svadobných obradov, hostín či iných osláv? Ak nie, kedy predpokladáte, že tieto služby budú opäť k dispozícii?

Na Bojnickom zámku sa svadobné obrady konajú v romantickej Zlatej sále pod nádherným anjelským stropom. V prípade dodržania aktuálne platných vyhlášok a opatrení je možné sobáše realizovať aj v tejto chvíli.Svadobné hostiny sa v minulosti organizovali predovšetkým v priestore Huňadyho sály. Tá bola medzičasom obohatená o cenné a zaujímavé obrazy a bola začlenená spoločne s okolitými miestnosťami do Galerijného prehliadkového okruhu. Miesto, ktoré v minulosti slúžilo predovšetkým kultúrno-spoločenským stretnutiam, je dnes miestom stretnutí s umením.

7. Čo by ste radi odkázali potenciálnym návštevníkom Bojnického zámku?

Návštevníkov srdečne pozývam na Bojnický zámok a teším sa na osobné stretnutia. Prehliadky zámku umožňujú návštevníkom nazrieť do množstva nádherných a fascinujúcich priestorov. V rámci prehliadkových okruhov sú zahrnuté aj priestory zámockej kaplnky, bývalého ministerského apartmánu, rodinnej hrobky aj prírodnej travertínovej jaskyne nachádzajúcej sa priamo pod romantickým zámkom. Bojnický zámok je jednoducho nádherné miesto, kde na každom kroku môžete spoznávať čaro minulosti.

Trenčín región