Črevná mikroflóra ovplyvňuje procesy v celom organizme

80

Rovnako ako DNA či odtlačok prsta je aj črevný mikrobióm jedinečný u každého človeka. Jeho zloženie zásadne ovplyvňuje naše zdravie a tráviace problémy.

Na otázky o význame zloženia črevnej mikroflóry odpovedá MUDr. Iveta Čierna, PhD., detská gastroenterologička v DFNsP a hlavná odborníčka MZ SR pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu.

Črevná mikrobiota je dnes označovaná aj za virtuálny orgán a tvorí zložitý komplex. Akú úlohu pre naše zdravie má naša črevná mikroflóra?

Ľudské telo je ideálnym prostredím pre dynamickú kolonizáciu populácie mikroorganizmov, ktoré sa spoločne nazývajú pojmom mikrobiota. Môžeme si ju skutočne predstaviť ako virtuálny samostatný orgán, ktorý sa podieľa na dôležitých metabolických a imunologických procesoch, ktoré ovplyvňujú organizmus ako celok. Jej správne zloženie určuje aj zdravotný stav jedinca. Porušenie rovnovážneho stavu črevnej mikrobioty a vznik tzv. dysbiózy sa dáva do súvislosti so vznikom rôznych civilizačných ochorení ako sú diabetes, kardiovaskulárne ochorenia, obezita, chronické zápaly čreva ako je Crohnova choroba, nádorové a alergické ochorenia.

Čo konkrétne črevnú mikrobiotu tvorí a ako sa počas života mení?

Zloženie črevnej mikrobioty ovplyvňujú viaceré faktory, medzi nimi aj vek a výživa. Črevný mikrobióm obsahuje veľmi rôznorodú a komplexnú komunitu mikroorganizmov obývajúcich črevný trakt, ktorý sa počas rôznych štádií života mení. Náš mikrobióm prechádza najvýraznejšími zmenami v detstve a starobe. Jeho vývoj začína bezprostredne po pôrode a závisí od spôsobu pôrodu, výživy novorodenca a od okolitého prostredia. Zásadný zlom nastáva po ukončení dojčenia, keď sa v súvislosti so zmenou stravy začne podobať na črevnú flóru dospelých. U zdravých jedincov je v priebehu života relatívne stabilná, až vo vyššom veku dochádza k jej výraznejším zmenám.

Čo ovplyvňuje zdravie nášho črevného mikrobiómu?

Významnú funkciu vo formovaní črevného mikrobiómu má výživa. Kontrolovaná štúdia skúmajúca účinky diéty na mikrobióm ukázala, že zloženie črevnej mikroflóry sa dramaticky mení zvýšeným obsahom tukov v strave a znížením obsahu vlákniny. Stravovanie podľa vzoru západných krajín, vysoká konzumácia fastfoodov, sladených nápojov, rafinovaných cukrov a nízka konzumácia vlákniny sa odráža aj na nepriaznivom, nežiaducom zložení črevného mikrobiómu. Jedným z rizikových faktorov je aj vysoká spotreba antibiotík.

Ak sa chceme dobre starať o kvalitu nášho zdravia, dá sa vedome priaznivo ovplyvniť aj zloženie nášho črevného mikrobiómu?

Jednou z možností ako priaznivo ovplyvniť zloženie črevného mikrobiómu sú aj probiotiká. Podľa definície FAO/WHO: „Probiotiká sú živé mikroorganizmy, ktoré ak sa podávajú v dostatočných množstvách, majú dokázateľne pozitívny účinok na zdravie hostiteľa/príjemcu“. (FAO: Food and Agriculture Organisation, WHO: World Health Organisation). Probiotiká pôsobia cestou úpravy dysbiózy, teda potlačením nepriaznivých kmeňov baktérií a stabilizáciou imunologickej bariéry v sliznici tráviaceho traktu. Každé probiotikum, každý jednotlivý kmeň má svoje špecifické účinky a uplatňuje sa v riešení rôznych zdravotných problémov, z ktorých sú najčastejšie rôzne gastrointestinálne ťažkosti ako sú hnačky, zápcha, nafukovanie, poruchy motility čreva a podobne.

Slovenskí vedci vyvíjajú personalizované probiotiká

Stav mikrobiómu sa podieľa na riadení väčšiny funkcií organizmu vrátane metabolizmu živín, trávenia, imunity, ale aj činnosti mozgu a stavu psychiky. Naši vedci úspešne napredujú v skúmaní cielenej úpravy črevného mikrobiómu. Vďaka medzinárodnej spolupráci získali poznatky a nástroje, ktoré pretavili do inovatívneho, vysoko technologického produktu. Personalizované probiotiká zostavujú na základe analýzy DNA baktérií v stolici a popísaných diagnóz pacienta. Ručne vyrábané probiotiká „na mieru“ predstavujú unikátny spôsob opravy mikrobiómu a pomáhajú tak liečiť dlhotrvajúce zdravotné a tráviace problémy.

„Personalizované probiotiká sú významným krokom k personalizovanej medicíne, ktorá rešpektuje individuálne špecifiká každého človeka a preto je medicínou budúcnosti. Teším sa, že získané poznatky z výskumu dokážeme využiť pri vývoji metód personalizovanej medicíny. Ďalší výskum a spolupráca so zahraničnými partnermi prinesú objavy, vďaka ktorým dokážeme širokej verejnosti účinne pomáhať. Získavame ich na celosvetovo najväčšej Medzinárodnej konferencii o výskume probiotík, prebiotík a črevného mikrobiómu, ktorú už 20 rokov pravidelne organizujeme v rôznych metropolách strednej Európy,“ hovorí MVDr. Alojz Bomba, DrSc., svetovo uznávaný odborník, ktorý 35 rokov skúma črevný mikrobióm.

Do algoritmu prípravy personalizovaných probiotík vstupuje analýza vzorky stolice v špeciálnych laboratórnych prístrojoch. Z rozboru vedci stanovia zloženie črevných baktérií a identifikujú nedostatky mikrobiómu. Pacient vyplní online zdravotný dotazník, kde uvedie svoje zdravotné ťažkosti a diagnózy. Výsledky analýzy a získané dáta vedci vyhodnotia a na ich základe laboranti ručne pripravia personalizované probiotiká. Následná kúra upraví mikrobióm do zdravého, rovnovážneho stavu. Správne fungujúci mikrobióm účinne podporí liečbu chorôb, činnosť imunitného systému a celkové zdravie.

Národné centrum zdravotníckych informácií
Foto: pixabay