Deň Zeme: Kreslenie na chodníky

517

Už tretí krát 6. zbor Skautov a skautiek Púchov zorganizoval v spolupráci s Divadlom Púchov ku Dňu Zeme pre deti akciu „Kreslenie na chodníky“.

Táto milá akcia, ktorú založil pred rokmi Marián Labaj a už neexistujúca Zelená linka, priláka každoročne desiatky detí a rodičov. Tohoročná téma bola o vode, o tom čo žije vo vode a ako ju chrániť. Tak ako každý rok bolo veľmi ťažké určiť víťazov, ale našťastie žiadne z detí neprišlo skrátka a odnieslo si malý darček. Detičky sa snažili a bolo vidieť, že sa zaujímajú o prírodu a chápu, že je potrebné ju chrániť. Je však na škodu, že v Púchove už nefunguje organizácia ako Zelená linka, ktorá s deťmi a dospievajúcimi pracovala ďalej a smerovala ich na správnu cestu. Samozrejme v našom Skautskom zbore a celom skautskom hnutí je láska k prírode základným kameňom výchovy, ale v súčasnosti bohužiaľ nedokážeme v Púchove zabezpečiť kvalitný program pre väčší počet detí. Dúfajme, že sa to v nasledujúcom roku zmení a budeme môcť v našich radoch privítať ďalšie detičky.

Michal Bršiak, foto: S. Flimmel