Dôvera pošle 40-tisíc poistencom testy na skryté krvácanie

133

Napriek pretrvávajúcej pandémii covid-19 sa zdravotná poisťovňa Dôvera rozhodla venovať zvýšenú pozornosť rakovine hrubého čreva a konečníka. V týchto dňoch odosiela testy na skryté krvácanie prvým piatim tisícom svojich poistencov, ktorí sú najviac ohrození týmto ochorením. Spolu ich v priebehu niekoľkých mesiacov rozošle až 40-tisíc.

Nadväzuje tým na pilotný skríning z roku 2019, do ktorého sa vtedy zapojili všetky tri zdravotné poisťovne. V tomto roku v ňom pokračuje len Dôvera. „Napriek pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácii sme sa rozhodli dlhšie so skríningom nečakať. Veľmi nám záleží na životoch našich poistencov, rakovina si oddychový čas neberie. Zanedbaná prevencia zvyšuje riziko zbytočných úmrtí v najbližších rokoch,“ vysvetlil Marián Faktor, riaditeľ úseku vzťahov s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.  

Rakovina hrubého čreva a konečníka je ochorenie, ktoré, keď sa odhalí v skorom štádiu, je plne vyliečiteľné aj bez chemoterapie a rádioterapie. Napriek tomu je medzi nádorovými ochoreniami v súčasnosti na druhom mieste úmrtnosti u mužov a na treťom mieste u žien.

„Od roku 2015 sa za 5 rokov počet pacientov s touto diagnózou zvýšil až o polovicu. Za rok 2020 sú predbežné čísla o niečo nižšie, nemyslíme si však, že by počet chorých klesol, naopak, pripisujeme to pandémii a s ňou súvisiacemu poklesu preventívnych prehliadok,“ zdôraznil Faktor.

Dôvera preto oslovuje poistencov vo veku od 50 do 74 rokov, ktorí patria medzi najviac ohrozených týmto ochorením. Zo všetkých pacientov s rakovinou hrubého čreva a konečníka tvoria až 74 percent. V obálke nájdu testovaciu súpravu a návod na jej použitie a tiež pozvánku na návštevu všeobecného lekára. Pacient si doma odoberie vzorku stolice, odnesie ju k lekárovi a on ju vyhodnotí.

Vyšetrenie je súčasťou preventívnej prehliadky u všeobecného lekára pre ľudí od 50. roku života. Účasť na preventívnych prehliadkach je však nízka, absolvuje ju menej ako tretina ľudí, ktorých sa týka. Preto Dôvera na ňu pozýva poistencov aj týmto spôsobom. Len v minulom roku malo pozitívny test na prítomnosť krvi v stolici približne 4500 poistencov, ktorým lekár následne odporúčal kolonoskopické vyšetrenie u gastroenterológa, aby sa zistila presná príčina krvácania. U 119 poistencov sa podarilo zachytiť včasné štádia či už rakoviny alebo adenómových polypov, ktoré sa dali kolonoskopicky ambulantne odstrániť.

Informáciu o prebiehajúcom skríningu s ďalšími podrobnosťami a žiadosťou o súčinnosť Dôvera odoslala praktickým lekárom aj gastroenterológom. „Odoslaním obálok sa náš skríning nekončí, o týždeň osloveným poistencom pošleme pripomienku vo forme SMS. Neskôr budeme kontaktovať tých, ktorí nereagovali na list ani na prvú SMS,“ dodáva Marián Faktor.

Cieľom tejto aktivity je dosiahnuť aspoň 50-percentnú účasť poistencov z ohrozenej skupiny na skríningu kolorektálneho karcinómu, pretože len tak je šanca, že počet nových prípadov začne objektívne klesať.

Čo na skríning hovoria odborníci

Eva KOVÁČOVÁ, riaditeľka Ligy proti rakovine:

Niet žiadnych pochybností o nevyhnutnosti realizovať skríningové programy. Preto vítame všetky aktivity, ktoré smerujú k reálnemu výkonu skríningu akéhokoľvek druhu. Ako poistenca Dôvery ma veľmi teší táto iniciatíva. Teraz je na nás – poistencoch, byť zodpovednými a venovať pár minút svojho času v princípe jednoduchému testu, v dôsledku možno zachraňujúcemu život.

Z pohľadu Ligy proti rakovine vnímame našu úlohu v dvoch rovinách: komunikovať s kompetentnými, aby skríningy boli prioritou, pričom ochotne ponúkame našu spoluprácu v komunikácii o nich. Druhá rovina – komunikácia voči ľuďom, aby po pozvaní na skríning tento skutočne aj absolvovali. Aby sa zo zdravého človeka nestal onkologický pacient, pretože včasnou diagnostikou sa dá mnohým ochoreniam predísť, prípadne ich zachytiť v dobre liečiteľnom štádiu. Stačí málo – dbať o svoje zdravie. Nie sú to totiž „len“ čísla, ktoré o nevyhnutnosti skríningu hovoria. Sú to i ľudia – pacienti, ktorí odkazujú: „starajte sa o seba, kým nie je neskoro. Nikomu neželáme zažívať ochorenie, ktorým prechádzame my“.

Patrik HERMAN, zakladateľ združenia Nie rakovine:

Prevenciu Slováci stále nevnímajú ako niečo samozrejmé, nevyhnutné a dôležité. Môjho otca zabila jeho i moja nevedomosť. Do smrti si to budem vyčítať. Dnes sme v inej situácii. Dnes už vieme, ako sa ochrániť pred rakovinou hrubého čreva a konečníka. Osobné pozvanie zdravotnej poisťovne sa nedá prehliadnuť. Ak už človek nezareaguje teraz, rakovina môže ublížiť jemu i jeho rodine nie pre nevedomosť, ale pre nezodpovednú ignoráciu. Ak už nie kvôli sebe, tak podstúpme prevenciu kvôli svojim blízkym, ktorých ľúbime a na ktorých nám záleží. 

MUDr. Mária REČKOVÁ, riaditeľka Národného onkologického inštitútu:

V súčasnosti je nevyhnutné opätovne sa sústrediť na tak závažnú problematiku akou sú onkologické skríningy. Jedným z nich je aj skríning rakoviny hrubého čreva a konečníka. Preto aktivitu zdravotnej poisťovne Dôvera v tomto kontexte vítame, avšak považujeme ju za čiastkovú, pretože by mala byť následne zjednotená s organizovaným populačným skríningovým programom, ktorého garantom je Ministerstvo zdravotníctva, koordinátorom Národný onkologický inštitút a všetci zainteresovaní majú svoje presne stanovené úlohy a kompetencie. Na Slovensku je zabezpečená možnosť absolvovať preventívnu prehliadku u všeobecných lekárov a v rámci nej absolvovať aj skríning na karcinóm hrubého čreva a konečníka. V súčasnosti je však účasť iba niečo vyše 40%. Zvýšenie účasti a koordinácia celého procesu je nesmierne dôležitá, a to je práve úlohou pripravovaných populačných organizovaných onkologických skríningových programov s jednotným testom na skryté krvácanie v stolici a v prípade, že je indikované kolonoskopické vyšetrenie je uskutočňované na certifikovaných skríningových gastroenterologických pracoviskách. Aby efektívne fungoval akýkoľvek skríningový program, je nevyhnutné, aby bol organizovaný jednou autoritou/inštitúciou, súčasne kontrolovaný, monitorovaný, správne kriticky, odborne relevantne vyhodnocovaný a priebežne aktualizovaný. Hlavným cieľom efektívneho skríningového programu je účinne znížovať mortalitu, morbiditu a v určitých prípadoch aj incidenciu na vybrané onkologické ochorenia, a tiež redukovať finančné náklady vynakladané na zdravotnú starostlivosť.

Zdroj: Dôvera, foto: pixabay