Európsky týždeň testovania HIV a hepatitíd 2020

35

Bezplatné anonymné testovanie infekcie HIV je k dispozícii po celý rok vo všetkých krajoch na Slovensku. Posledný novembrový týždeň záujemcov v Národnom referenčnom centre navyše zadarmo vyšetria aj na žltačku.

Kým vo svete má výskyt HIV infekcie klesajúcu tendenciu, u nás je to naopak. MUDr. Azzaden Shunnar z Centra pre liečbu HIV/AIDS v Bratislave tento trend pripisuje aj neznalosti: „Mnoho ľudí sa o túto tému nezaujíma a nepozná svoj HIV status, nie sú informovaní o možnostiach diagnostiky a liečby a tým pádom sú stále ohniskom nákazy.“ Zvyčajne 2 až 4 týždne od nakazenia sa objavia príznaky podobné chrípke, ktoré po pár dňoch ustúpia. Len malé percento infikovaných cíti také ťažkosti, že vyhľadá lekára.

Čo hovoria štatistiky

Slovenská republika patrí v ostatných rokoch k členským štátom Európskej únie s najnižšou ročnou incidenciou (výskytom) HIV infekcie. Avšak v poslednom desaťročí pozorujeme u nás vzostupný trend vo výskyte nových prípadov a rýchlo stúpa aj počet ľudí žijúcich s HIV infekciou (876 občanov Slovenskej republiky žijúcich s HIV k 31. 12. 2019). V roku 2019 (rovnako ako aj v roku 2018) bol zaznamenaný historicky najvyšší výskyt nových prípadov HIV v jednom kalendárnom roku. Celkovo (u občanov SR i cudzincov) bolo diagnostikovaných 102 nových prípadov HIV infekcie. Značný podiel (27,45 %) na diagnostikovaných mali cudzinci, u ktorých bola infekcia odhalená v Slovenskej republike.

U občanov Slovenskej republiky bolo od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 diagnostikovaných a epidemiologicky vyšetrených 78 nových prípadov HIV infekcie (73 prípadov u mužov a 1 prípad u ženy). V tomto období bolo diagnostikovaných a hlásených 5 prípadov syndrómu získanej imunitnej nedostatočnosti (AIDS) a 2 úmrtia pacientov s HIV infekciou. U cudzincov pri ich pobyte v Slovenskej republike bolo hlásených 28 nových prípadov HIV infekcie.

Od roku 1985 doteraz je výskyt a proces šírenia nákazy charakterizovaný hlavne dvoma javmi: väčšina prípadov sa v jednotlivých rokoch vyskytla u mužov (len 10 – 15 % podiel žien) a väčšina prípadov HIV infekcie je u občanov Slovenskej republiky prenášaná pohlavným stykom (takmer 90 % infekcií).

Väčšina HIV infekcií bola v SR zaznamenaná v skupine mužov majúcich sex s mužmi a získanie nákazy homosexuálnym stykom bolo stanovené v 64,4 % prípadov. Heterosexuálnym stykom bolo prenesených 22,3 % infekcií, 1,8 % injekčným užívaním drog (z 18 prípadov väčšina získaná mimo SR), 0,1 % transfúziou krvi (jeden prípad nákazy mimo SR v roku 1986) a v 11,4 % prípadov nebol spôsob prenosu stanovený.

Najviac HIV infikovaných ľudí žije vo väčších mestách a najvyššia kumulatívna incidencia HIV infekcie je dlhodobo v Bratislavskom kraji.

Čo je HIV/AIDS?

HIV je vírus ľudskej imunitnej nedostatočnosti. Tento vírus napáda imunitný (obranný) systém človeka, hlavne T lymfocyty, a tak znižuje obranyschopnosť voči ochoreniam. T-lymfocyty ochraňujú telo pred vírusmi, parazitmi, baktériami a plesňami. Čím viac T lymfocytov vírus HIV napadne, tým viac sa znižuje schopnosť tela bojovať s nákazou. Tento proces môže trvať niekoľko rokov. Tým, že je imunitný systém slabší, človek ľahšie podľahne iným ochoreniam, baktériám a vírusom.

Čo je infekcia HIV?

Človek infikovaný vírusom HIV sa odborne označuje ako HIV pozitívny. Prvé príznaky HIV infekcie sa môžu, ale aj nemusia, objaviť 2 až 3 týždne od infikovania a pripomínajú chrípku alebo infekčnú mononukleózu: celková únava, nauzea (pocit napínania na zvracanie), bolesť kĺbov a svalov, zvýšená teplota až horúčka, vyrážky, bolesť hrdla, hnačka, zväčšenie lymfatických uzlín, malátnosť. Sú to dosť nešpecifické príznaky, ktoré sa po pár týždňoch stratia. U veľa ľudí prejde toto štádium bez toho, aby sa príznaky objavili. Medzi infikovaním vírusom HIV a vypuknutím choroby AIDS u neliečených pacientov môže uplynúť niekoľko rokov (6 – 10).

Čo je AIDS?

AIDS je získaný syndróm imunitnej nedostatočnosti (Acquired immunodeficiency syndrome). Ide o posledné štádium HIV infekcie. Znamená to, že človeku úplne zlyhá imunitný systém, a teda telo už nie je schopné brániť sa žiadnemu ochoreniu. Pacient, ktorý sa nelieči, môže dostať AIDS, teda ochorieť na neurologické, autoimunitné, onkologické ochorenie alebo aj oportúnne infekcie a zomrieť. Oportúnne infekcie sú tie, ktoré zdravý človek prekoná ľahko (napríklad chrípka), ale pre človeka chorého na AIDS môžu byť smrteľné.

Aké sú možné symptómy choroby AIDS?

Infekcia HIV dlhé roky prebieha bezpríznakovo. Po cca 2 týždňoch od nakazenia sa môže u pacienta prejaviť primárna infekcia s príznakmi podobnými chrípke, ako sú zväčšené lymfatické uzliny, malátnosť, vysoká teplota. Asi polovica pacientov však spomínané symptómy nemá. Tieto nešpecifické príznaky čoskoro ustúpia a nasleduje niekoľkoročné bezpríznakové obdobie. U neliečeného pacienta môže za 8 až 10 rokov po nakazení prepuknúť do choroby AIDS, ktorej klinické prejavy sú veľmi rôznorodé. Patria sem rôzne neurologické, autoimunitné, onkologické ochorenie či oportúnne infekcie. V prípade podozrenia na infekciu HIV je vhodné čo najskôr požiadať o vyšetrenie.

Prevencia

Aké sú možnosti prenosu HIV?

Vírus HIV sa prenáša iba 3 spôsobmi:

 • nechráneným pohlavným stykom (bez ohľadu na pohlavie a vek partnerov a formy sexuálneho styku),
 • krvnou cestou (používaním nesterilných ihiel a injekčných striekačiek, piercingom, tetovaním nesterilnými nástrojmi),
 • z matky na dieťa (počas tehotenstva, počas pôrodu alebo materským mliekom).

Aké sú možnosti ochrany pred infekciu HIV?

Pri pohlavnom styku:

 • používať ochranu (kondóm),
 • prísť na testovanie (najlepšie spolu s partnerom),
 • vyhýbať sa nechránenému sexuálnemu styku s partnerom, ktorého zdravotný stav nepoznáte,
 • nestriedať sexuálnych partnerov a byť verný vo vzťahu.

Pri možnom prenose krvnou cestou:

 • používať vždy iba sterilné ihly a striekačky,
 • na piercing a tetovanie používať sterilné nástroje.

48 hodín po rizikovej udalosti je možné požiadať na infekčnej klinike o postexpozičnú profylaxiu (súbor opatrení začatých čo najskôr po expozícii patogénu s cieľom zabrániť vzniku a rozvoju choroby) v Bratislave, Banskej Bystrici, Martine, Nitre alebo v Košiciach, ktorá môže značne znížiť pravdepodobnosť nákazy. Poisťovne ju však nepreplácajú.

Pri možnom prenose z matky na dieťa:

 • tehotné ženy môžu požiadať o testovanie u svojho lekára,
 • v prípade HIV pozitívneho výsledku môžu žena požiadať do 3. mesiacov po otehotnení o prerušenie tehotenstva,
 • počas tehotenstva môže byť HIV infikovaná žena liečená – značne sa tým zníži možnosť prenosu infekcie HIV na dieťa,
 • dieťa po pôrode by nemalo byť dojčené.

Ako sa určite NEDÁ nakaziť vírusom HIV?

 • bežným kontaktom s infikovaným človekom, podávaním rúk,
 • bývaním v spoločnej domácnosti, či pobytom v práci,
 • spoločenským bozkávaním,
 • plávaním v bazéne,
 • používaním sauny,
 • uštipnutím bodavým hmyzom (komáre, kliešte a pod),
 • vzduchom ani vodou.

Liečba

V Slovenskej republike je liečba ľudí žijúcich s HIV/AIDS zabezpečená na piatich pracoviskách: v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Martine, v Košiciach a v Nitre. Ošetrujúci lekár vás bude priebežne pozývať na kontroly za účelom sledovania vášho klinického stavu, ako aj niektorých laboratórnych ukazovateľov, ako je množstvo vírusu v krvi, stav imunitného systému, rezistencia vírusu na lieky a podobne. V prípade potreby sa nasadí liečba, ktorá by už mala byť doživotná. V súčasnosti je infekcia HIV liečiteľná, ale stále nevyliečiteľná. Liečba je plne hradená zdravotnou poisťovňou. Zvyčajne pozostáva z kombinácie liekov, ktoré brzdia množenie vírusu na rôznych stupňoch jeho rozmnožovania v bunke a tým prispieva k posilneniu už oslabeného imunitného systému. Dodržiavaním účinného liečebného režimu sa riziko prenosu HIV môže znížiť až o 96 %.

Liečba sa nesmie svojvoľne prerušovať, lebo vírus by sa mohol stať rezistentný (odolný) na lieky a liečba by mohla prestať fungovať. Dodržiavaním liečebného režimu pomáhate aj tomu, aby ste sa stali menej infekční pre partnera pri sexuálnom styku. V každom prípade sa však naďalej odporúča partnerom (aj keď sú obaja infikovaní) používať kondóm, keďže by sa mohli pri nechránenom styku ohroziť ďalšou dávkou vírusu, prípadne aj iným subtypom HIV.

Prečo sa dať otestovať?

Je dobré poznať zdravotný stav seba a svojho partnera ešte pred sexuálnym stykom. Testovanie umožňuje zistiť protilátky proti HIV v krvi človeka. Tie sa dajú zistiť asi 3 mesiace po dobe nakazenia. Čím skôr človek vie, že je HIV pozitívny, tým skôr môže vyhľadať odborníka a začať liečbu, ktorá môže značne zlepšiť zdravotný stav pacienta.

Kde sa môžete dať otestovať?

Otestovať sa môžete prísť do NRC pre prevenciu HIV/AIDS na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave, vo väčších mestách do Ústavov verejného zdravotníctva a do Oddelení klinickej mikrobiológie nemocníc. O odber krvi na testovanie môžete požiadať tiež svojho obvodného lekára. V prípade potreby môžete zatelefonovať na Linku dôvery 02/59370144, kde poskytnú ďalšie informácie.

Ako prebieha testovanie?

Na odber krvi je vhodné prísť ráno na lačno. V ambulancii vám odoberú asi 5 ml krvi a v rámci vyšetrenia budete poučení o tom, ako sa máte v budúcnosti chrániť pred infekciou HIV. Výsledok dostanete väčšinou za 1 týždeň. Vyšetrenie z preventívnych dôvodov je prístupné každému bezplatne a v prípade potreby aj anonymne.

Čo sa stane, ak sa zistí, že ste HIV pozitívni?

Môžete brať lieky, ktoré zabránia tomu, aby ste ochoreli na AIDS. Máte možnosť navštevovať ambulanciu pre HIV pozitívnych pacientov, kde budú lekári na základe pravidelných prehliadok priebežne zisťovať, v akom stave je váš imunitný systém, ako rýchlo sa vírus v organizme množí a či je potrebné, aby ste užívali lieky na zabránenie prepuknutia ochorenia AIDS. Je veľmi dôležité, aby ste vedome nešírili infekciu ďalej. Inak by ste sa dopustili trestného činu šírenia infekčného ochorenia.

Bezplatné testovanie

Ak si chcete byť 100-percente istí, príďte sa otestovať do Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS na SZU v Bratislave pri príležitosti Európskeho týždňa testovania infekcie HIV a hepatitídy 2020 (ETW) v dňoch 23. – 27. 11. 2020 od 9.00 – 12.00 hod.

K dispozícii budú bezplatné (aj anonymné) testovania infekcie HIV, počas ETW aj hepatitíd, spojené s poradenstvom.

Pre záujemcov o zistenie HIV statusu je zriadený aj Checkpoint s možnosťou bezplatného anonymného testovania pre širokú verejnosť. Projekt zahŕňa prevádzku testovacieho centra a HIV poradne v priestoroch zdravotného strediska na Babuškovej ulici 2 (číslo d. 8) v bratislavskom Ružinove. Centrum a poradňa sú dostupné každý pracovný piatok od 16-tej do 19-tej hodiny (kvôli pandémii je testovanie pozastavené).

Okrem Checkpointu a Národného referenčného centra pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave realizujú bezplatné a anonymné testovanie na HIV aj Regionálne úrady verejného zdravotníctva. Aktuálne miesta testovania nájdete na webe občianskeho združenia Dom svetla Slovensko alebo na bezplatnej linke 0800 666 777.

Zdroj: npz.sk, foto: pixabay