Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne oslávila polstoročnicu

62

Jediná galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) oslávila 50. výročie svojho založenia.

Pre Galériu M. A. Bazovského je aktuálny rok naozaj výnimočný. Nielenže si galéria pripomína 50 rokov od svojho vzniku, spomínať celý rok bude aj na Miloša Alexandra Bazovského, po ktorom je galéria pomenovaná. V roku 2019 uplynie presne 120 rokov od narodenia tohto veľkého slovenského umelca, maliara, ktorý prispel k formovaniu modernej slovenskej kultúry.

Galéria nesúca maliarovo meno vznikla v krajskom meste vo februári roku 1969,  rok po smrti M. A. Bazovského. Jej začiatky sú neodmysliteľne spojené so skupinou výtvarníkov združených okolo maliara Ladislava Moška, ktorý bol jej prvým riaditeľom. Počas svojej päťdesiatročnej existencie sa župná obrazáreň podpísala pod zhruba 1.400 individuálnych a kolektívnych výstav vo svojich priestoroch a v rôznych ďalších inštitúciách, a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Depozitár galérie sa v priebehu polstoročia neustále rozširoval; v súčasnosti sa v ňom nachádza približne 4.900 zbierkových predmetov v piatich zaradeniach – od maľby cez sochu, kresbu a grafiku až po fotografiu.

K najzásadnejším výstavným projektom jedinej župnej galérie počas 50 rokov patrila výstava s názvom Výber zo súčasnej slovenskej komornej plastiky. Tá bola prvýkrát usporiadaná v roku 1981. „Už v roku 1983 sa uskutočnila ako československá prehliadka a v ďalších rokoch sa formou bienále prezentuje ako na Slovensku ojedinelá a progresívna výstava súčasného komorného sochárskeho prejavu,“ uviedla riaditeľka Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Barbora Varga-Petríková. Druhým veľkým projektom galérie je komplexná prezentácia autorov pôsobiacich v regionálnom kontexte s názvom Horizonty súčasnosti – výtvarní umelci trenčianskeho regiónu. Prvýkrát sa konala v roku 1995 a v roku 2019 sa Bazovského galéria podpíše pod jej piate pokračovanie.

Galéria patrí medzi dôležité slovenské inštitúcie výtvarného umenia a popri výstavnej činnosti, populárno-náučnej práci s verejnosťou patrí medzi jej primárne úlohy aj budovanie a ochrana zbierkového fondu. „Histórii galérie sa budeme venovať počas celého roku 2019. Pripravených je spolu 7 výstav, ktoré budú mapovať začiatky galérie, jej zakladateľov, rôzne historické udalosti spojené s galériou i umelcov. Bazovského galéria si za 50 rokov vybudovala vysoký kredit nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. V budovaní dobrého mena galérie chceme pokračovať aj v budúcnosti,“ priblížila riaditeľka Galérie M. A. Bazovského Barbora Varga-Petríková.

V rámci oslavy 50. výročia založenia Galérie M. A. Bazovského bola verejnosti sprístupnená aj nová stála expozícia venovaná práve umeleckej tvorbe Bazovského. Výnimočné 50.výročie bude galéria oslavovať počas celého roka 2019 ako pripomienku svojej doterajšej histórie. „Plánujeme otvoriť novú stálu expozíciu Trenčania – stredná generácia, predstavíme tvorbu zakladateľov galérie na výstave Príbeh začína v roku 1969…, ukážeme akvizičnú činnosť galérie za posledných 20 rokov a mnoho iného,“ prezradila o výstavných plánoch galérie a novinkách jej riaditeľka. Návštevníci sa môžu tešiť na voľné vstupy na výstavy cez víkendy počas celého roka. Viac o Galérii Miloša Alexandra Bazovského sa dozviete na www.gmab.sk.

Zdroj: TSK