Hladina protilátok po očkovaní je vyššia ako po prekonaní covidu

59

Vakcíny proti vírusu SARS-CoV-2 fungujú a vytvárajú v tele očkovaného protilátky. Ukázali to odborné štúdie súkromnej laboratórnej a diagnostickej spoločnosti, ale aj Slovenskej akadémie vied.

Odborná štúdia laboratórií Unilabs Slovensko potvrdila vysoký efekt vakcín proti ochoreniu COVID-19. Meranie protilátok sa uskutočnilo medzi februárom a septembrom 2021 „Po prvej dávke malo určitú hladinu protilátok 85,75 percenta zaočkovaných, po druhej dávke až 98,88 percenta zo všetkých testovaných,“ priblížil generálny riaditeľ spoločnosti Peter Lednický. Testy absolvovalo 2 620 respondentov, väčšina z nich bola po dvoch týždňoch od druhej dávky. „Znamená to, že až 99 ľudí zo 100 by malo byť chránených pred ochorením, prípadne ťažkým priebehom ochorenia COVID-19 a smrťou,“ uviedol Lednický. Vakcíny tak podľa výsledkov štúdie poskytli relatívne robustnú mieru protilátok, a to už po prvej dávke.

Po prekonaní ochorenia v prípade pacientov s bezpríznakovým priebehom malo v štúdii dostatočné hladiny protilátok iba 11 percent z celkového počtu 106 vzoriek. Čo sa týka pacientov, ktorí mali symptomatický priebeh infekcie koronavírusu, dostatočné protilátky malo 44 percent z nich.

Rovnako povzbudivé výsledky ukázala aj štúdia Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, ktorá zisťovala množstvo protilátok voči vírusu SARS-CoV-2 u zamestnancov SAV. V júli ukončili prvú fázu štúdie určenú pre tých zamestnancov SAV, ktorí boli v čase odberu najmenej 14 dní po druhej dávke očkovania akoukoľvek vakcínou alebo minimálne 14 dní po prekonaní ochorenia COVID-19 (bez ohľadu na očkovací status). Predbežné výsledky ukázali, že z vyše 800 vyšetrených vzoriek bolo 88 % vysoko pozitívnych na prítomnosť protilátok, 9 % bolo pozitívnych a cca 3 % negatívnych.

Z vyhodnotenia predbežných výsledkov vyplýva:

 • vakcíny navodia silnú protilátkovú odpoveď,
 • aj po prekonaní infekcie sa hladina protilátok očkovaním významne zvýši,
 • hladina protilátok po očkovaní je vyššia ako po prekonaní ochorenia COVID-19.

Zatiaľ nie je presne definovaný vzťah medzi hladinou protilátok a ich obrannou funkciou u konkrétneho jedinca, keďže riziko infekcie a priebeh ochorenia ovplyvňujú ďalšie zložky imunity, stav organizmu a vlastnosti vírusových variantov. Napriek tomu sú protilátky nepochybne dôležitou súčasťou imunitnej obrany proti ochoreniu COVID-19, o čom svedčí aj ich cielené využitie v liečbe tohto ochorenia.

Nemocnice sa zapĺňajú

Očkovanie je veľmi účinný spôsob ako sa chrániť pred najťažšími priebehmi ochorenia COVID-19. Svedčia o tom aj aktuálne dáta z nemocníc: 91 % z aktuálne hospitalizovaných pacientov s covidom tvoria nezaočkovaní alebo zaočkovaní iba 1. dávkou. Len 9 % z hospitalizovaných tvoria plne zaočkované osoby. Ich priemerný vek je 67 rokov.

Očkovanie sa odporúča, aj keď ste prekonali COVID-19 a ste minimálne 7 dní po prekonanej asymptomatickej, respektíve 14 dní po symptomatickej infekcii.

Tretia dávka vakcíny

Hladina protilátok v organizme časom klesá, na Slovensku sa preto už rozbieha očkovanie 3. dávkou vakcíny. Ľudia, ktorí budú patriť medzi úvodné priorizované skupiny, budú na možnosť zaočkovania upozornení SMS správou, aktívne sa hlásiť nemusia. O podrobnostiach procesu registrácie bude ministerstvo zdravotníctva informovať po internom nastavení procesov.

Podmienky pre vykonanie aplikácie tretej dávky mRNA vakcíny:

 • plne zaočkovanej osobe môže byť aplikovaná tretia dávka mRNA vakcíny najskôr po 8 mesiacoch,
 • aplikáciu tretej dávky mRNA vakcíny možno podať plne zaočkovanej osobe ktoroukoľvek vakcínou (vektorová, mRNA) proti ochoreniu COVID-19.

Odporúčané poradenie skupín:

 • zdravotnícki pracovníci,
 • imunosuprimovaní/kompromitovaní pacienti (napr. pacienti s onkologickým ochorením, po transplantácii, s reumatickou artritídou a pod.),
 • klienti a zamestnanci v zariadeniach sociálnych služieb,
 • učitelia a zamestnanci škôl a školských zariadení,
 • pacienti vo veku 60 a viac rokov,
 • všeobecná populácia nad 18 rokov.

Národné centrum zdravotníckych informácií, foto: pixabay