Irena Kováčiková

218

Irena Kováčiková
vek 66 r.
dôchodkyňa
nezávislá kandidátka
Facebook
Transparentný účet
Web – nemá

  1. Čo považujete za hlavné body vášho volebného programu (vyjadriteľné maximálne tromi vetami)?

Viesť mesto v rámci morálky, etikety, zjednocovania a hľadania kompromisov. Rozhodovať v súlade s mojim presvedčením a svedomím, všetko v medziach zákonov. Stretávať sa a diskutovať s občanmi všade v meste, v mestských častiach, na spoločenských akciách, pri kultúre, na športoviskách, s mladými ľuďmi cez zriadený „mládežnícky parlament“.

  1. Čo považujete za svoju hlavnú prednosť?

Vedomosti a dlhoročné skúsenosti.

  1. Aký veľký je váš volebný tím?

Traja ľudia.

  1. S koľkými kandidátmi na poslancov spolupracujete?

S piatimi.

  1. Aký veľký finančný obnos plánujete minúť na predvolebnú kampaň?

Cca 1.000 EUR.

  1. Koľko máte objednaných volebných bilboardov?

Nemám.

  1. Koľko plánujete celkovo zaplatiť za letáky a plošnú inzerciu v novinách?

1.000 EUR.

  1. Na akej adrese máte predvolebnú webovú stránku?

Nemám zriadenú. Som na facebooku.