Jarný snem SMHL v Ďurďovom prinesie aj úpravu pravidiel

405

SLOVENSKO-MORAVSKÁ HASIČSKÁ LIGA – JARNÝ SNEM, ĎURĎOVÉ, 24. 3.

Príchodom jari sa začína aktivizovať aj činnosť dobrovoľných hasičských zborov. Nadnárodná Slovensko-moravská hasičská liga vstupuje do šestnásteho ročníka. Účastníci seriálu zo Slovenska a Moravy sa stretnú v sobotu 24. marca o 15.00 hodine v kultúrnom
dome v Ďurďovom v Považskobystrickom okrese na pravidelnom jarnom sneme. Snem v zmysle stanov zvolal Výbor Slovensko-moravskej hasičskej ligy.

Súčasťou pracovného programu snemu bude okrem iného správa o plnení uznesení, správa o hospodárení za minulý rok a stanovisko revíznej komisie, ale aj návrhy na úpravy a doplnenie pravidiel SMHL. Delegáti jarného snemu si tiež vypočujú informáciu z pracovného stretnutia zástupcov hasičských líg pôsobiacich na Slovensku.

Organizátori jarného snemu upozorňujú, že zástupcovia tých družstiev, ktoré nemajú za tento rok zaplatený členský príspevok, nebudú mať právo hlasovať na sneme, ich hlas bude iba poradný. Kolektívni členovia môžu podľa stanov Slovensko-moravskej hasičskej ligy delegovať na snem iba dvoch zástupcov. Výbor SMHL tiež upozorňuje zástupcov družstiev, aby si vopred zodpovedne pripravili pripomienky najmä k návrhu úpravy pravidiel.

Podľa kalendára súťaží zverejneného na webovej stránke Slovensko-moravskej hasičskej ligy, by mal seriál v tomto roku pozostávať z 15 podujatí, z nich šesť bude v Púchovskom
okrese. Seriál odštartuje 2. júna tradične v Krásne v okrese Partizánske. Nasledovať budú Ruskovce, Lehota pod Vtáčnikom, Brumov, Ihrište (24. 6.), Visolaje (30. 6.), Lednické
Rovne (7. 7.), Zbora (14. 7.), Dohňany (15. 7.), Svinná, Francova Lhota, Podlužany, Podhorie (25. 8.), Tŕstie a 16. ročník obľúbenej súťaže vyvrcholí tradičným veľkolepým
Ďurďovským výstrekom 8. septembra.

Prvenstvá z minulého ročníka Slovensko-moravskej hasičskej ligy obhajujú medzi mužmi Podhorania, v ženskej časti súťaže dievčatá z Dežeríc. Aj v tomto ročníku SMHL sú mediálnym partnerom súťaže Púchovské noviny.
-pok-