Káčer na bicykli tentoraz spojí charitu s propagáciou krás Slovenska

46

Nadácia TA3 v týchto týždňoch intenzívne pripravuje – vlastne už finalizuje – svoje tradičné charitatívne podujatie Káčer na bicykli. Opäť, už ôsmy rok po sebe, pôjde jej správca Peter Káčer na špeciálne upravenom trojkolesovom bicykli po Slovensku, aby šíril myšlienky solidarity s chorými a zdravotne znevýhodnenými ľuďmi a svojou vytrvalosťou a odhodlaním inšpiroval zdravých k pomoci a empatii.

Počas predchádzajúcich siedmych ročníkov už navštívil desiatky obcí a miest, v ktorých – v súčinnosti so samosprávou – zmierňoval problémy zdravotne či sociálne znevýhodnených. Princíp a podstata charitatívneho každoročného bicyklovania Petra Káčera sa tak postupne dostala do povedomia širokej verejnosti. V súčasnosti – ako potvrdzujú aj nedávne pozitívne skúsenosti zástupcov Nadácie TA3 s predstaviteľmi samospráv – je Káčer na bicykli vnímaný ako synonymum pre ľudskosť, húževnatosť a odhodlanie pomáhať za každých okolností.

Rok 2020 bol pre Káčera na bicykli prelomový – nielen preto, že správca Nadácie TA3 siahol doslova na dno svojich síl, aby dodržal sľuby, ku ktorým sa zaviazal, ale aj pre mimoriadne zložité organizačné podmienky v období vrcholiacej pandémie. Po tom, ako minulý rok zvládol subjektívne zdravotné obmedzenia a objektívne prísne protipandemické opatrenia, bol plán na ďalší – aktuálny – ročník nielen výzvou, ale doslova povinnosťou.

Peter Káčer bude teda opäť bicyklovať pre rodiny či jednotlivcov, ktorí potrebujú pomoc: najčastejšie sú to rehabilitácie a drahé zdravotné pomôcky. Štartuje 20. júna v Radošine, kde mu samospráva a lokálpatrioti prisľúbili zážitkové bicyklovanie. Nasledujúci deň bude v Bojniciach – hoci sa zdá, že verejnosti tento tradičný cieľ rodinných aj školských výletov netreba zvlášť predstavovať, Káčer na bicykli chce ponúknuť aj iný pohľad – okrem iného z vtáčej perspektívy. Tretí a štvrtý deň bicyklovania bude po okolí Kremnice a Banskej Bystrice, kam sa opäť rád vráti po predchádzajúcich skvelých skúsenostiach a zážitkoch z minulých ročníkov. Z obce Šumiac sa vyberie na Kráľovu hoľu – piaty deň bicyklovania bude skutočná výzva, psychická aj fyzická. Potom zavíta do Liptovského Mikuláša, ktorého samospráva sľubuje atraktívnu trasu aj po okolí mesta. Záver charitatívnej tour bude v Bešeňovej, čoraz populárnejšej dovolenkovej destinácii domácich aj zahraničných turistov. Okrem šírenia myšlienok charity je motívom aktuálneho 8.ročníka Káčera na bicykli aj propagácia krás Slovenska a domáceho cestovného ruchu, ovplyvneného pandémiou.

Predchádzajúce ročníky Káčera na bicykli boli postavené na princípe týždeň trvajúceho bicyklovania po Slovensku: sedem dní = sedem vybraných rodín či jednotlivcov, pre ktorých správca Nadácie TA3 zbieral peniaze. Tento rok sa však rozhodol bicyklovať až pre desiatich. Vychádzajúc z toho, že Nadácia TA3 už 10 rokov poskytuje pomoc v sociálnej a zdravotnej oblasti, ako aj pri podpore kultúry a umenia, zvolil dekádu pomoci ako symboliku aktuálnej charitatívnej tour.

Do miest a obcí, ktoré navštívi, neprichádza s prázdnymi rukami – do rúk predstaviteľov samosprávy odovzdá vždy pri štarte šek v hodnote 1000 eur, ktorý podľa svojho uváženia môžu primátori a starostovia venovať rodine so sociálnym znevýhodním, jednotlivcovi so zdravotným hendikepom, či organizácii s humanitným alebo charitatívnym zameraním. Adresát nemusí byť jeden, peniaze od Nadácie TA3 môžu samosprávy rozdeliť aj medzi viacerých.

Príbehy 10 vybraných ľudí, pre ktorých bude Peter Káčer od 20.6. do 26.6. bicyklovať, budú tak, ako každý rok, vo vysielaní Televízie TA3 a na jej web stránke. Podporiť ich – a tým symbolicky oceniť aj myšlienku Káčera na bicykli – bude opäť možné zaslaním 1 eurovej smsky na číslo 832 alebo príspevkom na účet Nadácie TA3.

Každoročne sa takouto formou podarí vyzbierať viac peňazí, ako je potrebné na pokrytie potrieb vybraných žiadateľov – aj tohtoročných 10 príbehov je iba vzorkou problémov v spoločnosti. Každé jedno euro navyše však pomáha pomáhať tým ostatným…

zmos.sk