Kampaň má naučiť seniorov pravidelne si merať pulz

39

Na stúpajúci počet pacientov, ktorí majú fibriláciu predsiení, a neliečia sa, upozorňuje kampaň #NajkrajsieGesto. Jej cieľom je naučiť seniorov si pravidelne merať nielen krvný tlak, ale aj pulz.

Fibrilácia predsiení patrí medzi najzávažnejšie rizikové faktory vzniku cievnej mozgovej príhody, ktorá ročne postihne na Slovensku až 11-tisíc ľudí. U viac ako 20 % z nich bola príčinou mozgovej mŕtvice práve porucha srdcového rytmu. Toto ochorenie je dnes dobre liečiteľné, mnohí Slováci sa však neliečia a ani nepoznajú príznaky. Aj to je dôvod, prečo Slovenská asociácia srdcových arytmií (SASA) a pacientska organizácia Sekunda pre život pokračujú v informačnej kampani Poznaj pulz, predchádzaj porážke, tentokrát pod názvom #NajkrajsieGesto. Prostredníctvom kampane chcú upozorniť na dôležitosť prevencie, ktorá spočíva predovšetkým v pravidelnom meraní si pulzu na zápästí či krku.

„Fibrilácia predsiení je epidémiou 21. storočia, ktorá postihuje prevažne seniorov. Toto ochorenie je dobre liečiteľné a to tak medikamentózne, ako aj prostredníctvom invazívnych techník. Dôležité je, aby pacient rozoznal príznaky a včas navštívil lekára. Prevencia je aj v tomto prípade kľúčová. Ľudia nad 65. rokov by si mali pravidelne merať pulz. Kampaň #NajkrajsieGesto ich k tomuto činu priamo vyzýva,“ hovorí prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., prezident Slovenskej asociácie srdcových arytmií a prednosta Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a. s. v Bratislave.

„Na Slovensku rastie počet ľudí, ktorým bola diagnostikovaná fibrilácia predsiení a to nielen vo vekovej kategórii nad 65 rokov,“ upozorňuje MUDr. Peter Hlivák, PhD., prezident Slovenskej kardiologickej spoločnosti a zástupca primára Oddelenia arytmií a kardiostimulácie NÚSCH, a. s. v Bratislave. Týmto ochorením u nás trpí viac ako 120 -tisíc ľudí. „Včasný záchyt ochorenia a správna liečba môže pacientov ochrániť pred mozgovou mŕtvicou. Niekedy stačí aj málo, pravidelne si merať pulz prstami jednej ruky na zápästí či krku,“ dodáva doktor Hlivák.

„V čase pandémie vírusu COVID-19 sme ako spoločnosť viac precitli a zamerali sme sa na pomoc a ochranu tých najzraniteľnejších – našich seniorov. A to prostredníctvom pekného gesta. Či už išlo o pomoc s nákupom, venčením psa či vyzdvihnutím liekov v lekárni. Avšak je tu ešte jedno gesto, ktoré by sme mali preukázať našim starým rodičom. Gesto dvoch prstov. Práve dvoma prstami si vedia pravidelne kontrolovať svoj pulz,“ hovorí Richard Fides z pacientskej organizácie Sekunda pre život, ktorá združuje pacientov po mozgovej príhode a pacientov s fibriláciou predsiení.

Komunikačná kampaň je na sociálnych sieťach zameraná najmä na mladých ľudí, ktorí sledujú Instagram a Facebook. Práve oni by mali hovoriť so svojimi rodičmi a starými rodičmi o fibrilácii predsiení a potrebe merať si pulz, ktorý by mal byť v rozpätí 50 – 100 úderov za minútu. Ak je nepravidelný, môže signalizovať, že srdce nepracuje správne. Do kampane sa zapojili aj známi influenceri prostredníctvom videa.

Čo je fibrilácia predsiení?

Je to porucha srdcového rytmu, najčastejšia srdcová arytmia. Pri fibrilácii predsiení srdce pracuje nekoordinovane, s nepravidelnou elektrickou aktiváciou, môže pracovať rýchlo ale i pomaly. V dôsledku nepravidelnej činnosti srdca môže dôjsť k vzniku krvnej zrazeniny v srdci, ktorá putuje najčastejšie do mozgu. Dochádza tak k upchatiu cievy v mozgu a k vzniku mozgovej porážky.

Najväčšie riziko vám hrozí, ak:

 • trpíte artériovou hypertenziou (vysokým krvným tlakom), najmä nedostatočne liečenou, alebo ak máte nediagnostikovanú (nepoznanú) artériovú hypertenziu,
 • máte viac ako 65 rokov,
 • máte zníženú funkciu srdca – srdcové zlyhávanie,
 • máte hypertrofiu srdca (zhrubnutie svaloviny stien ľavej komory),
 • ste prekonali infarkt myokardu,
 • trpíte ochorením srdcových chlopní,
 • ste diabetik,
 • trpíte obezitou,
 • pijete nadmerné množstvo alkoholu.

Možno ste nevedeli, že

 • viac ako 20 % pacientom, ktorí utrpeli cievnu mozgovú príhodu, bola zistená fibrilácia predsiení,
 • na Slovensku trpí týmto ochorením viac ako 100-tisíc ľudí, až 10-tisíc ročne zomrie,
 • približne 30 % pacientov nevie, že má fibriláciu predsiení a na toto ochorenie sa neliečia,
 • aj keď sa vyskytuje najmä u ľudí po 60. roku života, môže sa objaviť aj u mladších pacientov,
 • srdcová arytmia sa prejavuje najmä búšením srdca, nepravidelným pulzom, slabosťou a únavou,
 • pravidelné meranie pulzu a zachytenie nepravidelného srdcového rytmu vie pomôcť pacientom odhaliť ochorenie včas.

Zdroj: npz.sk