Úvod Ľudové zvyky pri žatve Obed-pocas-zatvy-pri-Dubrave.-Foto-S.-Chmulik-30.-roky-20.-storocia.-Zdroj-VM-v-PB.

Obed-pocas-zatvy-pri-Dubrave.-Foto-S.-Chmulik-30.-roky-20.-storocia.-Zdroj-VM-v-PB.

Zena-z-Jasenice-kosi-obilie-kosakom.-Foto-S.-Chmulik-30.-roky-20.-storocia.-Zdroj-VM-v-PB.
Zena-zne-obilie-a-robi-snopky-nedatovane.-Zdroj-VM-v-PB.