Miroslav Faktor

375

vek 58 r.
manažér
nezávislý kandidát
Facebook
Transparentný účet
Web

  1. Čo považujete za hlavné body vášho volebného programu (vyjadriteľné maximálne tromi vetami)?

Program, s ktorým idem do volieb som vytvoril spolu s Púchovčanmi pri osobných stretnutiach s nimi. Je to náš spoločný program. Prioritou je napr. priateľský mestský úrad, oprava chodníkov, či vyriešenie problému s nedostatočnou kapacitou pošty.

  1. Čo považujete za svoju hlavnú prednosť?

Priatelia a blízki mi hovoria, že sú to moje manažérske schopnosti a schopnosť pracovať s ľuďmi.

  1. Aký veľký je váš volebný tím?

Pomáha mi manželka, niekoľko mojich šikovných a dobrých kamarátov a podľa možnosti aj podporovatelia. Som za ich pomoc nesmierne vďačný.

  1. S koľkými kandidátmi na poslancov spolupracujete?

Nemám vytvorenú koalíciu s kandidátmi. Ja chcem po voľbách spolupracovať so všetkými. Nechcem patriť do nejakého bloku a byť s niekým proti niekomu. Ja chcem spájať.

  1. Aký veľký finančný obnos plánujete minúť na predvolebnú kampaň?

Približne 10 tisíc EUR. Je to všetko z mojich vlastných úspor, čo môžete vidieť aj na transparentnom účte.

  1. Koľko máte objednaných volebných bilboardov?

Iba šesť.  Neinvestujem do billboardov. Pre mňa je dôležitý kontakt s Púchovčanmi. Preto som každý deň v inej časti Púchova a pýtam sa ich, čo by v Púchove zmenili ako prvé.

  1. Koľko plánujete celkovo zaplatiť za letáky a plošnú inzerciu v novinách?

Za letáky a plošnú inzerciu predpokladám náklady približne tisíc EUR.