Na župe rozobrali priority okresov do budúcoročného rozpočtu

81

Na stretnutí poslancov krajského parlamentu za jednotlivé okresy Trenčianskeho kraja s riaditeľom župného úradu a vedúcimi zamestnancami odborov a oddelení boli prediskutované priority rozpočtu TSK na roky 2022-2024.

Veľký vplyv na zostavovanie župného rozpočtu na najbližšie roky bude mať pandémia koronavírusu a jej dôsledky, ktorá už teraz ovplyvňuje aj stanovenie hlavných investičných priorít za každý z deviatich okresov Trenčianskej župy. K nim nepochybne patrí najmä oblasť dopravy či zdravotníctva, ale aj školstva, sociálnych služieb či kultúry, ktoré tvoria kompetenčný rámec samosprávneho kraja. Pri príprave rozpočtu na budúci rok bol dôraz kladený na zohľadnenie potrieb a špecifík všetkých okresov kraja. Vedúca Odboru finančného Úradu TSK Renáta Ozimová volených zástupcov na pracovnom stretnutí oboznámila s prerozdelením finančných prostriedkov do prioritných oblastí.  

Druhý októbrový štvrtok boli na pôde župného úradu v Trenčíne prerokované investičné priority za okres Bánovce nad Bebravou, Partizánske a Považská Bystrica. V piatok, o deň neskôr, diskutovali o prioritách v rozpočte TSK na roky 2022 – 2024 poslanci za okresy Ilava, Nové Mesto nad Váhom a Myjava. Posledné pracovné stretnutie s volenými zástupcami je naplánované na pondelok 18.10.2021 (Trenčín, Prievidza, Púchov).

Pracovnému stretnutiu zástupcov okresov Trenčín, Prievidza a Púchov dominovali v pondelok 18. októbra investičné priority župy z oblasti dopravy, školstva a regionálneho rozvoja. Diskutované boli aj pripravované zámery Trenčianskeho samosprávneho kraja z hľadiska eurofondových projektov. Pripomienky, ale aj žiadosti poslancov za dané okresy prisľúbilo vedenie kraja riešiť zodpovedne vzhľadom k pripravovanému rozpočtu i pretrvávajúcej pandémii.

TSK