Najčastejšie otázky a odpovede o nosení respirátorov

23

Účinnosť respirátora je v prípade jeho správneho nasadenia a dobrého priliehania na tvár až 98 percent. Je rozdiel medzi respirátormi FFP2 a KN95? Je možné ich použiť viackrát? Prinášame odpovede na časté otázky o respirátoroch.

Vzhľadom na šíriace sa nové mutácie koronavírusu odporúča ministerstvo zdravotníctva uprednostniť respirátory bez výdychového ventilu pred rúškami. V niektorých krajinách sú dokonca povinné. Vyššia forma ochrany sa oplatí najmä na miestach, kde sa pohybuje viac ľudí, teda vo verejných vnútorných priestranstvách, zdravotníckych zariadeniach, verejnej doprave či v obchodoch. Základný rozdiel medzi rúškom a respirátorom spočíva v tom, že kým rúško chráni okolie pred nami, respirátor bez výdychového ventilu zároveň chráni aj nás pred okolím. Pozor, ak má respirátor výdychový ventil, musí byť naviac prekrytý chirurgickým rúškom!

Respirátory FFP2 a FFP3 je do konca apríla možné kúpiť na Slovensku bez DPH.

Je rozdiel medzi respirátormi FFP2 A KN95?

Respirátory KN95 alebo N95 sú určené na ázijský/čínsky trh a mali by byť vyskúšané podľa čínskej normy GB/T 32610-2016. Ak majú byť uvedené ako osobné ochranné prostriedky na trh Európskej únie alebo Slovenska, musia byť posúdené podľa tunajších požiadaviek – to znamená podľa požiadaviek nariadenia (EÚ) 2016/425 o osobných ochranných prostriedkoch a podľa požiadaviek príslušnej harmonizovanej technickej normy EN 149 + A1.

U nás platná technická norma EN 149 + A1 delí filtračné polmasky podľa filtračnej účinnosti a maximálneho celkového prieniku na tri triedy – FFP1, FFP2 a FFP3.

Respirátor KN95 by sa mal najviac približovať k filtračnej tvárovej polmaske triedy FFP2, avšak líšiť sa môže najmä svojím tvarom z dôvodu prispôsobenia sa ázijskému typu tváre. V niektorých prípadoch v našich podmienkach nemusí správne priliehať, tým pádom môže dôjsť aj k zníženiu účinnosti a efektívnosti jeho nosenia. Z dôvodu, že výrobky s označením KN95 neboli vyskúšané podľa európskych predpisov, sa ich používanie neodporúča. V prípade, že majú preskúšanú aspoň zdravotnú nezávadnosť materiálu, môžu sa nosiť ako bežné textilné rúška na každodenné použitie.

Je možné respirátor použiť viackrát?

Použitie respirátora je uvedené v návode na použitie a bezpečnostných pokynoch, ktoré musí výrobca k výrobku priložiť predtým, než uvedie tento výrobok na trh. Spôsob použitia respirátora teda stanovuje priamo výrobca a užívateľ je povinný riadiť sa uvedenými pokynmi.

Technická norma EN 149 + A1 v prílohe definuje, že v prípade, ak je použitie filtračnej tvárovej polmasky ohraničené na jednu pracovnú zmenu, za triedou sa uvedie označenie „NR“ (príklad FFP2 NR) a ak je znovupoužiteľná tak označenie „R“ (príklad FFP2 R).

Respirátory, ktoré sa môžu opakovane použiť (napríklad FFP2 R), musia byť vyrobené z materiálov, ktoré sú odolné proti čistiacim a dezinfekčným prostriedkom. Z toho dôvodu je pri dezinfekcii alebo čistení respirátora potrebné vždy postupovať v súlade s návodom na použitie, ktorý je k výrobku priložený. Výrobca má povinnosť presne stanoviť, akým spôsobom je možné respirátor čistiť a dezinfikovať na to, aby bol opakovateľne použiteľný so zachovaním všetkých jeho vlastností. Iný spôsob ošetrovania, ako odporúčaný výrobcom, by ho mohol znehodnotiť.

Má stále význam nosiť bavlnené či jednorazové rúška? Dokážu efektívne chrániť proti infekčnejším variantom vírusu SARS-CoV-2?

Rúško (látkové, jednorazové) je naďalej efektívnou ochranou, ak sa používa správne. Treba mať zakryté ústa aj nosové dierky, nie mať rúško pod bradou alebo pod nosom. Potrebné je ho vymieňať, keď je navlhnuté alebo znečistené a manipulovať ním prostredníctvom gumičiek. Rúško nemá cez ústa a nos voľne visieť, má priliehať k pokožke, aby vzduch neunikal po stranách mimo bariéry rúška.

V čom spočíva výhoda FFP2 respirátorov?

FFP2 masky bez výdychového ventilu poskytujú filtráciu vdychovaného aj vydychovaného vzduchu. Používajú sa najmä profesionálnymi skupinami, ktoré prichádzajú do priameho, úzkeho a opakovaného kontaktu s chorými infekčnými osobami.

Výhodou respirátorov môže byť aj to, že dobre priliehajú a dizajn používateľa prirodzene navádza nasadiť si masku správne a zbytočne sa jej nedotýkať, čím sa znižuje riziko kontaminácie rúk, ako aj samotného respirátora. Ak respirátor neprekrýva okrem úst aj nos, nespĺňa tým svoju ochrannú funkciu a nemožno ho považovať za zvýšený štandard ochrany pre jednotlivca a ani pre jeho okolie.

Mali by všetci vymeniť bežné rúška za FFP2 respirátory?

Odporúčajú sa všetky typy ochrany tváre, avšak za predpokladu správneho používania. Široká verejnosť sa aj naďalej dokáže účinne chrániť kombináciou správne nasadeného rúška, dodržiavania platných opatrení zameraných na zníženie mobility ľudí, dostatočného odstupu, dôslednej respiračnej hygieny a dezinfekciou rúk.

Osobám, ktoré z povahy svojej práce prichádzajú do kontaktu s inými ľuďmi často aj počas pandémie, sa odporúča častá výmena rúšok, respektíve prekrytie tváre takými pomôckami, ktoré umožnia dlhodobejšie použitie bez nutnosti výmeny rúška (FFP2 a FFP3 respirátory).

Prečo niektoré krajiny nariadili povinné nosenie respirátorov?

Vzhľadom na rýchlejší prenos niektorých mutácií vírusu SARS-CoV-2 sa predpokladá, že pri nedodržiavaní správneho nosenia látkových alebo jednorazových rúšok a nedodržiavaní nastavených opatrení, najmä sociálneho odstupu a obmedzenia sociálnych kontaktov, je vysoké riziko enormného nárastu nových prípadov.

Nariadenie nosenia FFP2 respirátorov preto pravdepodobne súvisí najmä s tým, že nie sú dodržiavané nastavené opatrenia najmä v oblasti sociálnych kontaktov, nie sú nastavené najstriktnejšie opatrenia, ako napríklad úplný lockdown, a stále je možnosť stretávania sa osôb, ktoré nemusia dodržiavať pravidlá správneho nosenia bežne používaných rúšok (nepriliehajú na pokožku a neprekrývajú ústa aj nos, nie sú vymieňané pri znečistení alebo zvlhnutí).

Mám nosiť dve rúška naraz, ak sa chcem lepšie chrániť, a nemám respirátor?

Na nosenie dvoch rúšok naraz v súčasnosti existujú rôzne názory, pričom argumenty v prospech dvojitého rúška sú zatiaľ zväčša v teoretickej rovine.

Ak sú rúška jednorazové, alebo z husto tkanej bavlny a sú obe nasadené správne, pravdepodobne poskytujú väčšiu ochranu pred šírením nového koronavírusu, pretože dochádza k ďalšej filtrácii častíc. Logika za odporúčaním je tu jednoduchá – viac vrstiev znamená účinnejšiu filtráciu.

Nosenie dvoch masiek však môže ľuďom poskytnúť falošný pocit bezpečia. Vírus SARS-CoV-2 môže do tela prenikať aj sliznicou oka, čiže sa nemožno spoliehať na ochranu iba pomocou zdvojeného rúška. Platí tiež, že ak sú masky nasadené nesprávne a vzduch uniká po ich okrajoch, sú znečistené alebo vyrobené z nekvalitného materiálu, ani dvojitá ochrana nemusí byť efektívna.

Zdvojené nosenie tzv. chirurgických rúšok môže dokonca znížiť ich účinnosť – materiál jednorazového rúška má veľmi dobré filtračné vlastnosti a ich slabinou býva najmä to, že nemusia dobre priliehať k tvári. Zdvojenie masiek môže zvýšiť odpor pri dýchaní a nechtiac viesť k tomu že cez medzery bude unikať ešte viac nefiltrovaného vzduchu. Hlavnou úlohou rúšok je však zachytávať kvapôčky s vírusom a tým zabrániť šíreniu nákazy z infikovanej osoby na ostatných. Nedá sa preto vylúčiť riziko, že zdvojené rúška nemusia dostatočne dobre spĺňať ich primárnu funkciu.

Ak sa chcete lepšie chrániť, v prvom rade sa zamerajte na dodržiavanie odstupu od iných ľudí a v spoločnosti mimo vašej domácnosti trávte iba nevyhnutné minimum času. Často pritom nárazovo vetrajte. Ak nemáte respirátor, noste kvalitné jednorazové či bavlnené rúško s dvomi či tromi vrstvami látky, ktoré dobre prilieha na pokožku vašej tváre a pohodlne prekrýva vaše ústa aj nos.

Čo všetko sa kontroluje pri respirátoroch a kto vykonáva kontrolu?

Respirátory pre výrobcov pred uvedením na trh skúšajú notifikované osoby (skúšobne) a respirátory už uvedené na trhu kontrolujú orgány dohľadu pre osobné ochranné prostriedky, na Slovensku je to Slovenská obchodná inšpekcia a inšpektoráty práce.

Kontrola na trhu sa dá rozdeliť na dve časti – kontrolu vizuálnu a kontrolu dokumentácie. Najdôležitejším dokumentom je EÚ Vyhlásenie o zhode (EU Declaration of conformity). Ide o akýsi pas výrobku. Iba s týmto dokumentom sa môže dostať výrobok na trh EÚ. Ďalšími dokumentmi, ktoré sa kontrolujú sú certifikáty, konkrétne tzv. „certifikát EÚ skúšky typu“ a certifikát preukazujúci vykonanie auditu u výrobcu. Oba tieto certifikáty musia byť vydané notifikovanou osobou. V neposlednom rade sa kontroluje aj návod na použitie.

Pri vizuálnej kontrole sa pozerá na označenie balenia a aj samotného výrobku. Priamo na výrobku musí byť označenie CE so 4-ciferným číslom notifikovanej osoby, ktorá vykonala audit, prípadne vydala aj certifikát EÚ skúšky typu, musí byť pripojený piktogram, číslo špecifickej výrobkovej technickej normy a rok jej zverejnenia, podľa ktorej bolo vykonané posudzovanie zhody (v tomto prípade EN 149 + A1), dosiahnutá úroveň ochrany (FFP1, resp. FFP2, resp. FFP3), alebo iné označenie upozorňujúce na riziko, pred ktorým má osobná ochranná pomôcka chrániť. Návod na kontrolu respirátora je uvedený aj na webe Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR (ÚNMS SR).

Na výrobku, prípadne na jeho obale, musí byť uvedené obchodné meno výrobcu, alebo ochranná známka a v štátnom jazyku sídlo, miesto podnikania alebo adresa, ďalej označenie typu alebo označenie série, označenie šarže alebo iný údaj, ktorý umožní identifikáciu výrobku, alebo ak to rozmer alebo povaha výrobku neumožňujú, výrobca musí uviesť požadované informácie na obale alebo v sprievodnej dokumentácii výrobku. Ak je výrobok vyrábaný mimo EÚ, túto povinnosť má aj dovozca.

Dá sa bežným okom rozoznať kvalitný respirátor?

Najjednoduchšie je skontrolovať, či respirátor má na sebe spomínané označenie CE spolu so 4-ciferným číslom notifikovanej osoby, číslo technickej normy, rok jej zverejnenia, triedu filtračnej polmasky a jeho názov, alebo typ/šarža. Ak respirátor má aspoň tieto údaje, je tu vysoký predpoklad, že bol posúdený podľa platných právnych predpisov a pri správnom nosení je spôsobilý plniť svoj účel.

Zdroj: npz.sk