Najčastejšie otázky a odpovede o plošnom testovaní

492
Foto: npz.sk

Vyberáme z najčastejších otázok a odpovedí o plošnom testovaní. Kompletný zoznam otázok a odpovedí nájdete na somzodpovedny.sk.

1. Počula som, že na odberné miesto sa budem musieť dostaviť v presne určenom čase, čo keď mi daný termín nebude vyhovovať?

Presný čas testovanie pre obyvateľov nie je stanovený, budete ale informovaný o orientačnom čase testovania, ktorý bude zriadený na základe abecedného zoznamu. V tomto smere spolupracujeme so samosprávami. Test môžete absolvovať na ľubovoľnom odbernom mieste v čase 08:00-12:00 a 13:00-20:00 od piatku do nedele.

Rezort obrany v tejto súvislosti odporúča reguláciu príchodu obyvateľov do odberných miest prostredníctvom univerzálneho odporúčacieho usmernenia. To bude časovo prerozdeľovať príchod obyvateľov na testovanie podľa abecedného poradia podľa priezvisk – priezviská začínajúce na:

A, B, C, D v čase od 08.00 – 10.00 h,
E, F, G, H v čase od 10.00 – 12.00 h,
CH, I ,J ,K v čase od 12.00 – 14.00 h,
L, M, N, O v čase od 14.00 – 16.00 h,
P, R, S v čase od 16.00 – 18.00 h,
T, U, V, X, Y, Z v čase od 18.00 – 20.00 h.

Presný harmonogram si môžu samosprávy upraviť. V Púchove boli určené odberné miesta nasledovne:

2. Testovanie bude prebiehať vnútri alebo vonku?

Kde to bude možné, bude testovanie prebiehať vo vonkajšom prostredí. Samozrejme, všetko za prísnych hygienických opatrení. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste.

3. Môžem si vybrať, v ktorý víkend sa dám testovať?

Testovanie prebehne v dvoch víkendoch po sebe. Odporúča sa absolvovať obe testovania, nakoľko prvý test v ranných štádiách nákazy nemusí spoľahlivo odhaliť vírus. Medzi testovaniami – rovnako ako teraz – sa odporúča eliminovať stretávanie sa na nevyhnutné minimum.

4. Zatvoria sa po celoplošnom testovaní hranice?

Opatrenia, ktoré prijme Ústredný krízový štáb po celoplošnom testovaní, budú závisieť od aktuálnej epidemiologickej situácie.

5. Chcem pomôcť, kde sa môžem prihlásiť?

Na stránke korona.gov.sk sa nachádza registračný formulár, kde môžete indikovať Váš záujem podieľať sa na testovaní ako zdravotnícky personál alebo dobrovoľník. V prípade potreby budete kontaktovaní.

6. Bojím sa, že sa moje dieťa nakazí v škole, kde cez víkend prebehne testovanie. Ako tomu zabrániť?

Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení, miestnosti budú dezinfikované po ukončení celoplošného testovania v dostatočnom časovom odstupe od nasledujúcej výučby.

7. Aký bude proces testovania?

Pri vstupe na odberové miesto sa budete riadiť pokynmi členov odberného tímu. Po vstupe do odberného miesta si vydezinfikujete ruky. Dezinfekčné prostriedky budú na mieste k dispozícii. Následne Vás čakajú jednoduché administratívne úkony – určenému pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom, dieťa kartičkou poistenca. Vypíšete formulár potrebný na registráciu, po registrácii dostanete pridelené číslo. Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, zdravotník Vám následne odoberie vzorku z nosohltana jemnou tyčinkou. Na výsledky počkáte vo vyhradenom, vydezinfikovanom priestore. Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla k pracovisku. Opäť predložíte zdravotníkovi občiansky preukaz. Zdravotník vypíše certifikát, kde vyznačí výsledok Vášho testu a odovzdá vám ho v zatvorenej obálke, kde bude poučenie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku. Odchádzate z odberného miesta, v prípade pozitívneho výsledku do domácej 10-dňovej karantény.

8. Aké údaje budú zbierané o testovaných?

Na odbernom mieste budú evidované nasledovné údaje: Meno, priezvisko, rodné číslo, adresa, číslo poisťovne, telefón a e-mailová adresa.

9. Aké budú požiadavky na personál samosprávy?

Administratívni pracovníci samosprávy budú zabezpečovať registráciu občanov. Na zabezpečenie chodu odberového miesta je potrebné vyčleniť minimálne jedného pracovníka (podľa veľkosti odberného miesta) na kontrolu OP, registráciu občanov. Zároveň zabezpečia zapísanie potrebných údajov o občanovi do zoznamu účastníkov. Administratívny pracovníci samosprávy budú odmeňovaní podobne ako v prípade účasti na voľbách, o podrobnostiach bude včas informovať príslušný okresný úrad. Po skončení plošného testovania budú všetci príslušníci odberových miest pretestovaní na COVID-19. Vítaná je pomoc mestskej polície a dobrovoľníkov z radov občanov pri usmerňovaní testovaných občanov pred vstupom do odberného miesta.

10. Aké budú požiadavky na vybavenie?

Zásoby osobných ochranných pomôcok, tlačív a testov budú zabezpečené centrálne pre všetky zložky vrátane samosprávy prostredníctvom SŠHR. Materiál bude prevezený zo SŠHR prostriedkami ozbrojených síl na regionálne veliteľstvá, kde bude následne daný materiál zmanipulovaný, rozdelený presne podľa požiadavky na vybavenie na jednotlivé odberné miesta. Zabezpečenie základného vybavenia miestnosti (stoly, stoličky, odpadkové koše…) je v zodpovednosti samosprávy, príslušníci ozbrojených síl budú konzultovať konkrétne prípady priamo s príslušnými samosprávami.

11. Kto bude určený na koordináciu s riadiacou/výkonnou právomocou pre organizáciu v jednotlivých obvodoch?

Na úrovni Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu Ozbrojených síl SR je zriadené Spoločné operačné veliteľstvo (SOV), kde sú integrovaní príslušníci z rezortov Ministerstva vnútra SR (policajti a hasiči) a Ministerstva zdravotníctva SR a budú priebeh testovania riadiť. Súčasťou štruktúr spoločného operačného zoskupenia na území SR, ktoré bude testovanie vykonávať, sú všetky odberové miesta, v ktorých pôsobia jednotlivé zložky, vrátane samosprávy, na ich riadenie je celkovo zriadených 16 regionálnych veliteľstiev. Riadenie činnosti odberného miesta bude v kompetencii profesionálneho vojaka, veliteľa odberného miesta.

Neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia procesu testovania sú aj predstavitelia samospráv, ich zamestnanci, dobrovoľní hasiči a ďalší dobrovoľníci, bez ich aktívnej účasti by pretestovanie obyvateľstva na COVID-19 nebolo možné.

Zdroj: zmos.sk