November 89 si pripomenú aj organizácie v pôsobnosti TSK

61

S blížiacim sa Dňom boja za slobodu a demokraciu, ktorý tento rok pripadol na tretiu novembrovú nedeľu, si v tomto období pripomíname 30. výročie jednej z najdôležitejších historických udalostí našej krajiny – pád komunizmu, známy najmä pod názvom „nežná revolúcia“.

Nežná revolúcia pred 30 rokmi významne zviditeľnila Československo vo svete, a to najmä tým, že sa v našej krajine uskutočnil prevrat, ktorý v tom čase nemal obdobu. Nenásilnú a kultivovanú zmenu režimu nám dodnes závidia mnohé svetové krajiny. Slováci a Česi sa počas prevratu spojili a ukázali svoju ľudskosť a vyspelosť. Vďaka odvahe vtedajšej generácie môžeme dnes žiť v demokratickej spoločnosti. Na udalosti z novembra 1989 nezabudli ani organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktoré si pre návštevníkov pripravili rôzne výstavy, prednášky, diskusie, filmy a podujatia, ktoré zachytávajú vtedajšiu atmosféru.

Trenčianske múzeum v Trenčíne si pre širokú verejnosť pripravilo Kolokvium k Nežnej revolúcii 1989, mapujúce revolučné dni a udalosti z tohto obdobia. Do všeobecnej problematiky revolúcie poslucháčov v piatok 15. novembra 2019 zasvätia odborní zamestnanci múzea. V diskusii sa predstavia aj zástupcovia Ústavu pamäti národa, no podstata podujatia bude spočívať vo výpovediach pamätníkov. Tí predstavia revolučné udalosti v Trenčianskom kraji svojimi očami, postrehmi a pohľadmi.

Na premiéru krátkometrážneho dokumentárneho filmu s názvom Spýtaj sa Vašich 89 od Barbory Berezňákovej sa môžu tešiť študenti stredných škôl, ktorí v piatok 15. novembra 2019 zavítajú do Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi. Film je mozaikou spomienok bežných ľudí na 17. november 1989, ktorý vnáša pohľad na prežívanie malých osobných dejín v kontexte veľkých spoločenských zmien.

Takto to bolo – 30. výročie Nežnej revolúcie je názov výstavy a organizovaných prednášok pre žiakov základných a stredných škôl, ktorú pripravilo Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici. Od piatku 15. novembra až do soboty 30. novembra si môžu návštevníci osvetového strediska zaspomínať na november 1989 a prezrieť si fotografické zábery zachytávajúce toto obdobie v meste Považská Bystrica. Výstava sa koná v rámci projektu Kultúra človeka, kultúra spoločnosti.

Udalosti spred tridsiatich rokov mapuje aj výstava Verejnej knižnice M. Rešetku v Trenčíne s názvom 30 rokov po Nežnej. Vo vestibule knižnice na Jaselskej ulici budú do 30. novembra 2019 vystavené tematické dokumenty z fondu trenčianskej knižnice venované 30. výročiu Nežnej revolúcie a reflexii sprievodných udalostí v Československu i v trenčianskom regióne.

TSK