Novinky Vážskej cyklomagistrály

163

Pred šiestimi rokmi na pôde župného úradu v Trenčíne začali s myšlienkou budovania cyklotrás a cyklochodníkov na území Trenčianskeho kraja. TSK cyklistickej verejnosti doteraz odovzdal do užívania 17,5 km Vážskej cyklomagistrály, ktorá po úplnom vybudovaní dosiahne úctyhodnú hranicu 100 km.

Prvý úsek Vážskej cyklomagistrály medzi Hornou Stredou a Novým Mestom nad Váhom v dĺžke 13,4 km oficiálne sprístupnili v máji 2018, od októbra toho istého roka  je cyklistom k dispozícii aj 4,1 km úsek medzi mestom Púchov a kúpeľnou obcou Nimnica. Postupne budú nasledovať aj ďalšie úseky, po ktorých výstavbe sa podarí cyklisticky prepojiť Trnavský, Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj. Nadšencom cyklistiky TSK ponúkne možnosť aktívneho strávenia voľného času, ale čo je hlavnejšie, jej výstavbou dáme ľuďom príležitosť alternatívneho dochádzania do práce s pozitívnym dopadom na životné prostredie.

V tomto roku sa TSK podarilo úspešne dokončiť aj ďalší významný projekt podporený z Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ. Cyklotrasa, ktorá vznikla v rámci spoločného cezhraničného projektu s mestom Brumov-Bylnice, taktiež prispeje k spoznávaniu krás kraja zo sedla bicykla. Unikátnosť tejto cyklotrasy s dĺžkou 11,4 km, vedúcej od Trenčianskeho hradu popri najstaršom pútnickom mieste Skalka nad Váhom až do Nemšovej, spočíva v cykloturistickom prepojení dvoch štátov, krajov i dvoch historických pamiatok – Trenčianskeho hradu s Hradom Brumov v Českej republike. Jej súčasťou budú aj informačné tabule, štyri servisné cyklostojany a tiež inteligentná lavička.

Slávnostné otvorenie cyklotrasy Na bicykli po stopách histórie sa v prípade priaznivej epidemiologickej situácie uskutoční v priestore oddychovej zóny pod Kláštorom Veľká Skalka v pondelok 1. júna 2020 o 10.00 h za prísnych hygienických opatrení. Skupina cyklistov na čele s trenčianskym županom spred budovy Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja o 9.00 h vyrazí na bicykloch na miesto konania slávnostného otvorenia. Po ňom prejdú účastníci na bicykloch v rámci prvej oficiálnej jazdy po cyklotrase až do Nemšovej.

V najbližšej budúcnosti sa Vážska cyklomagistrála opäť rozrastie o ďalšie kilometre. Viac ako 21 kilometrový úsek, ktorý vybuduje spoločnosť Strabag, prepojí okresné mesto Nové Mesto nad Váhom s krajským mestom Trenčín. Financovaný bude z prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu a jeho súčasťou budú aj 3 cyklistické odpočívadlá s prístreškom a mobiliárom. „Zhotoviteľ sa v zmluve o dielo zaviazal vybudovať cyklotrasu do 210 dní (t. j. 7 mesiacov) odo dňa odovzdania staveniska. Celkové oprávnené výdavky tohto cyklistického diela sú vo výške viac ako 4,3 milióna eur,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Župa bude projekt spolufinancovať 5%.

Zdroj: TSK

Pozri video TU