Odpoveď na otázky týkajúce sa ochorenia spôsobené koronavírusom COVID-19

217
  • Ak zamestnanci pracujú vo vzdialenosti viac ako 1,5 m, nemusia nosiť rúšku stále.
  • Ak hovoria s druhým zamestnancom v menšej vzdialenosti, rúšku si nasadia.
  • Aby vzniklo ochorenie, musí do človeka vniknúť tzv. infekčná dávka (dostatočný počet mikroorganizmu), aby prekonali obranný systém človeka (protilátky, enzýmy, Killer bunky atď).
  • Vniknutie sa deje cez dýchacie cesty a rúška hrajú v minimalizácii možnosti nákazy nezastupiteľnú úlohu.
  • Naopak, pri mimopracovných aktivitách (napr. prechádzky, beh, výlety, atď.), kde je človek sám, rúško nemá žiaden účinok.
  • V kanceláriách, kde sú dvaja a viac ľudí, odporúčame rúšku používať a častejšie vetrať.

Dňa 18.03.2020

Pracovná zdravotná služba Pro Benefit s.r.o., foto: pixabay