Osobnosť A. Dubčeka ožíva v celoslovenskej súťaži

25

Rodák z Trenčianskeho kraja, osobnosť slovenskej histórie 20. storočia, významný politik, vizionár, reformátor a Európan. Taký bol Alexander Dubček, ktorého odkaz ožíva v súťaži vyhlásenej Trenčianskym samosprávnym krajom a obcou Uhrovec.

Ak ste sa ešte nezapojili do súťaže s výstižným názvom Mládež a odkaz Alexandra Dubčeka, môžete tak urobiť do konca júna tohto roku, v ktorom si pripomíname sté výročie narodenia osobnosti z obce Uhrovec. Ak je vaše pero dravé a myšlienky hravé, ste pravdepodobne aj ašpirantom na víťaza. Cieľom  súťaže  je totiž získať  od  mladých  ľudí  stanoviská  a pohľady  na  osobnosť  Alexandra Dubčeka, jeho život a charakteristické črty, a tiež pripomenúť si význam tejto osobnosti moderných dejín  Slovenska  dodnes  uznávanej aj na  celom svete.

Súťaž je rozdelená do 2 kategórií: 1. kategória – žiaci od 13 – 15 rokov (základné školy a osemročné gymnáziá), 2. kategória študenti stredných a vysokých škôl. Maximálny rozsah prác: 3 strany, formát A4, jednoduché riadkovanie, typ písma Times New Roman, veľkosť 12. Termín doručenia práce: najneskôr do 30. 6. 2021. Práce je potrebné zaslať poštou v dvoch vyhotoveniach na adresu:

Obec Uhrovec, SNP 86/7, 956 41 Uhrovec, obálku označiť: „MLÁDEŽ A ODKAZ ALEXANDRA DUBČEKA“ a zároveň e-mailom na adresu: projekty@uhrovec.sk.

TSK