Participatívny-komunitný rozpočet TSK podporí 78 projektov

57

Už v roku 2017 prišla Trenčianska župa s novinou v podobe Participatívneho-komunitného rozpočtu (PaKR). Vďaka tomuto modelu mohli obyvatelia kraja priamo rozhodnúť o tom, ktoré z predložených nápadov získajú najviac sympatií a budú tak finančne podporené z rozpočtu TSK. Vďaka navýšeniu prostriedkov bude v rámci tretieho ročníka PaKR TSK podporených všetkých 78 projektov, za ktoré mohla verejnosť hlasovať do konca mája.

Participatívny-komunitný rozpočet zaviedol Trenčiansky samosprávny kraj ako prvý spomedzi vyšších územných celkov na Slovensku, a to už v roku 2017. Jeho tretí ročník dopadol nad očakávania dobre. Úspešnými sa stali všetky projekty, za ktoré mohla verejnosť hlasovať na webovom sídle Trenčianskej župy. Rozhodlo o tom bezmála 11 tisíc platných hlasov. Najviac z nich, až 727 sa podarilo získať projektu s názvom Hospic ako opora rodín a rozvíjanie dobrovoľníckej činnosti z okresu Trenčín, druhý v poradí skončil nápad z okresu Považská Bystrica Rekonštrukcia lezeckej steny a prvú trojicu najúspešnejších projektov uzatvára Vydanie reprezentatívnej knihy o tradičnej kultúre v Marikovej rovnako z považskobystrického okresu.

O tom, že župa môže podporiť všetkých 78 projektov z internetového hlasovania rozhodol nárast finančných prostriedkov vyčlenených pre potreby PaKR TSK. V tomto roku kraj vyčlenil pre PaKR TSK až 200 tis. eur, čo je dvojnásobok sumy, ktorú mala v rukách verejnosť v roku 2018.

Z okresu Púchov bolo podporených päť projektov:

Hradný palác Lednica – 404 hlasov

Hradný palác je projekt z pera Historicko – Astronomickej Spoločnosti, ktorá plánuje za získané peniaze zo župného rozpočtu očistiť a opraviť murivo na západnom paláci hradu Lednica. Obnovou steny paláca chce občianske združenie bližšie oboznámiť verejnosť s historickým bohatstvom Trenčianskeho kraja a prezentáciou hradu Lednica podporiť cestový ruch v kraji. Vďaka realizácii projektu dostane verejnosť priležitosť získať bližšiu predstavu o tom, ako vyzeral hrad v minulosti.

Zachráňme Magdalénku – 299 hlasov

So záchranou a obnovením kultúrnej pamiatky prišla aj cirkevná organizácia Farnosť Horné Kočkovce. V projekte s názvom Zachráňme „Magdalénku“ plánuje farnosť obnoviť a následne sprístupniť kultúrnu pamiatku – kaplnku Nanebovzatia Panny Márie, sv. Márie Magdalény a sv. Augustína, ľudovo nazývanú aj ako kaplnka „Magdalénka“. Kaplnka bola postavená ešte v roku 1875 a vďaka obnove by mohla v budúcnosti slúžiť aj ako priestor pre sobášne obrady v peknom prírodnom prostredí.

Festival Končiny 2019 – 105 hlasov

Na rozdiel od vyššie spomenutých organizácií nepatrí občianske združenie Mŕtva kosť medzi nováčikov PaKR TSK. Naopak, jeho súčasťou je aj tretí rok po sebe, a to opäť s projektom hudobného multižánrového festivalu s názvom Festival Končiny 2019. Ide o v poradí 5. ročník festivalu, pod názvom Festival Končiny však vystupuje len druhý rok. Návštevníci, ktorí počas 2. až 3. augusta 2019 zavítajú do obce Mojtín, sa môžu tešiť až na 16 kapiel nielen zo Slovenska ale aj zahraničia. Jediný hudobný festival v okrese Púchov okrem hudby ponúka aj rôzne workshopy, diskusie či súťaže.

Workoutové ihrisko pre Gymnázium Púchov – 100 hlasov

S iniciatívou vybaviť nové workoutové ihrisko o cvičebné prvky, bradlá a hrazdy prišli študenti púchovského gymnázia. Projekt Workoutové ihrisko pre Gymnázium Púchov za nich predložilo Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov a jeho zámerom je vytvoriť študentom a verejnosti podmienky na aktívne trávenie voľného času či osvojenie si návykov zdravého životného štýlu.

Odhoď tablet a vystri sa! – 85 hlasov

Hravou formou motivovať deti a mládež k zdravému a pravidelnému pohybu plánuje v rámci projektu s názvom Odhoď tablet a vystri sa! aj živnostníčka Lenka Bakošová. Zaujať deti a mládež chce zakúpením balančných a odporových cvičebných pomôcok, keďže cvičenie s nimi podvedome motivuje dieťa o pohybe premýšľať, sústrediť sa na správne prevedenie či na udržanie rovnováhy a stability. Do projektu sú okrem detí zapojení aj učitelia Základnej školy Eduarda Shreibera, aby rovnako ako deti našli motiváciu cvičiť a boli vzorom pre mládež.

Detský piknik v parku – 15 hlasov

Posledný projekt v rámci verejného zvažovania predstavilo občianske združenie Podivný barón. Projekt Detský piknik v parku bude súčasťou druhého ročníka podujatia Najkreatívnejší piknik v parku a jeho cieľom je osloviť mládež z Púchova a okolia a zapojiť ju do sérií náučno-zábavných aktivít, ako sú premietanie filmov, divadelné predstavenie, spoločenské hranie retro hier, detský koncert či kreatívno-náučné dielne.

Zdroj: TSK, foto: FB Hrad Lednica.