Pasportizácia hrobov mestského cintorína úspešne dokončená

1041

Ľudský život a dokonca aj smrť sa čoraz viac prenáša do virtuálneho sveta internetu. Internetová stránka www.cintoriny.sk je slovenský portál virtuálnych cintorínov, v ktorom sa používateľ pohybuje po digitálnej mape, môže si prezerať fotografie náhrobkov a položiť na hrob kyticu, alebo zapáliť sviečku.

Mesto Púchov pred rokom oslovilo správcu mestských cintorínov Podnik technických služieb mesta, s.r.o. s požiadavkou pasportizovať mestský cintorín.  Pasportizácia cintorína pozostáva z geodetického digitálneho zamerania polohopisu cintorína, jeho hrobových polí, zberu dát o hroboch a zomrelých a fotografií náhrobkov. Výsledkom pasportizácie je očíslovaná digitálna a papierová mapa cintorína, databáza zomrelých a databáza fotografií náhrobkov.

Informácie získané pasportizáciou – digitálnu mapu, databázy, fotografie a ďalšie doplňujúce údaje z vlastnej evidencie zákazníkov (nájomcovia, adresy, kontakty, nájomné zmluvy atď.) sú vložené do počítačového programu Geografický informačný systém WinCITY Cintorín. Databázové a grafické informácie v rozsahu danom zákonom o ochrane osobných údajov sú zverejnené aj na internete na stránke www.cintoriny.sk.

Zákazku vykonať pasportizáciu mestského cintorína získala vo verejnej súťaži stupavská firma TOPSET Solutions, s.r.o., ktorá ponúkla najnižšiu cenu. Firma sa pasportizácii cintorínov a vývoju počítačového informačného systému pre cintoríny venuje už od roku 1992. Za tento čas realizovala zákazky pre niekoľko sto obcí a miest. Aktuálne má na Slovensku spracovaných 724.973 hrobov s 859.891 zosnulými.

Firma TOPSET Solutions prevádzkuje aj internetový portál www.cintoriny.sk. Nachádza sa tu podrobná mapa SR s informáciami o jednotlivých cintorínoch. Je možné vyhľadávanie zomrelých zadaním plného alebo skráteného mena buď v cintorínoch konkrétnej obce, alebo vo všetkých cintorínoch umiestnených na portáli. Záznamy o hroboch so zobrazením fotografie náhrobku sú prehľadne usporiadané. V záložke o hrobe je uvedené číslo hrobu, dĺžka, šírka, plocha a hĺbka hrobu, posledný pochovaný a údaje o platbách za hrobové miesto. V záložke o zomrelých je uvedené meno a priezvisko všetkých zomrelých pochovaných v hrobe, rodné meno, dátumy narodenia, úmrtia a pochovania.

Používateľ môže zapáliť na hrobe virtuálneho cintorína sviečku alebo kahanec. V nastavenom čase horenia sviečky postupne v piatich fázach dohorievajú. Ďalšou možnosťou je položiť na hrob kvety alebo veniec a možnosť zanechať odkaz. Každý používateľ má možnosť prezrieť si všetky minulé odkazy aj od iných návštevníkov.

Funkcia Služby umožňuje zobraziť poskytovateľov služieb pohrebníctva, kamenárstva a kvetinárstva v danom meste. V položke Citáty si možno z tematicky rozdelených oblastí vybrať citáty, epitafy a smútočné verše. Na stránke sú tiež uvedené zaujímavosti z histórie a súčasnosti kultúry pochovávania a cintorínov na Slovensku a v Európe ilustrované fotogalériou.

Zdroj: www.cintoriny.sk, PTSM, s.r.o.

1. cintorin 089 2. cintorin 082 3. cintorin 078 4. cintorin web 2