Pilotný projekt „Hokejová akadémia“ v Trenčíne

84

Hokejová akadémia sa od 1. septembra 2019 stane súčasťou Strednej športovej školy v Trenčíne. Tá od nového roka vznikne transformáciou Športového gymnázia.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti len jediné gymnázium so športovým zameraním, a to Športové gymnázium v Trenčíne. To čaká od nového roka zo zákona transformácia na Strednú športovú školu. Stredné športové školy budú tak po novom môcť ako jediné vychovávať a vzdelávať potenciálne športové talenty. Ostatné stredné školy na základe legislatívy strácajú možnosť športové triedy otvárať. Športové gymnázium v Trenčíne tak po novom ako Stredná športová škola získava exkluzivitu vo vzdelávaní a príprave športových talentov.

Hokejová akadémia prijíma žiakov už od 1. septembra 2019

Na Strednej športovej škole tak budú môcť športovci od septembra 2019 študovať nielen odbor športové gymnázium, ale aj ďalšie odbory ako športový manažment, digitálne služby v športe a spracovanie dát v športe. „Súčasťou školy bude od 1. septembra 2019 aj Hokejová akadémia, na ktorú budú môcť nastúpiť talentovaní hokejisti, pre ktorých budú v ponuke všetky uvedené študijné odbory. Celkovo môže škola prijať do prvého ročníka 48 prvákov,“ vysvetlila vedúca Odboru školstva a kultúry na Úrade TSK Daniela Hilčíková.

Hokejová akadémia je pilotným projektom, na ktorom spoločne pracuje Trenčiansky samosprávny kraj so Slovenským zväzom ľadového hokeja, a to na základe podpísaného memoranda o spolupráci. Projekt stredoškolskej hokejovej akadémie je na Slovensku pilotným a pre ostatné regióny má slúžiť ako modelový príklad. „Našou ambíciou je vytvoriť nový športovo-vzdelávací systém a byť vzorom pre ostatné vyššie územné celky, aby videli, že sa to naozaj dá,“ povedal šéf slovenského hokeja Martin Kohút.

Výstavbu novej hokejovej haly podporí vláda

Vízia Hokejovej akadémie siaha aj ďalej. Projekt by sa mal stať integrovanou súčasťou stredoškolského campusu v Trenčíne – Zámostí. Okrem novej hokejovej haly plány hovoria aj o workoutovom ihrisku, študentskej kaviarni či knižnici. Rok po podpise memoranda o spolupráci medzi TSK a SZĽH prichádzajú dobré správy. Na výstavbe tréningovej hokejovej haly pre športové talenty sa bude okrem TSK podieľať aj vláda SR. Pilotný projekt „Hokejová akadémia“ podporila na svojom rokovaní 12. decembra 2018. Na tento účel pre TSK uvoľnila zo zdrojov kapitoly Všeobecná pokladničná správa finančné prostriedky do výšky 50 % celkových nákladov, najviac do sumy 3 milióny eur.

Zdroj: TSK (krátené)