Pokroková diagnostika a liečba pomáhajú vrátiť deti s rakovinou do života

28

15. februára si svet pripomenul Medzinárodný deň detskej rakoviny. Jubilejný 20. ročník umocňuje posolstvo nádeje i naliehavej potreby urýchliť pokrok v záchrane života detí a mladých ľudí s rakovinou. Na znak solidarity s detskými pacientmi si v tento deň ľudia po celom svete pripínajú zlatú stužku.

Celosvetovo je rakovina diagnostikovaná ročne približne 400 000 deťom vo veku od 0 do 19 rokov. Onkologické ochorenia detí sú hlavnou príčinou úmrtnosti v mnohých krajinách. Odhadované päťročné prežitie detí s rakovinou sa v niektorých krajinách pohybuje od viac ako 80 % do menej ako 20 %.

Na Slovensku ročne pribudne takmer 200 pacientov. Ide o zriedkavé diagnózy, v liečbe ktorých patrí Slovenská republika medzi najpokrokovejšie krajiny, úspešne sa darí vyliečiť viac ako 80 % detí. Najčastejšou diagnózou u detských onkologických pacientov u nás i vo svete sú leukémie, rakovina mozgu, lymfómy a solídne nádory (neuroblastóm a Wilmsov nádor). Leukémie predstavujú až 30 % všetkých onkologických chorôb detí. Najčastejšie ide o akútnu lymfoblastovú leukémiu (ALL).

Akútna lymfoblastová leukémia je ročne diagnostikovaná približne 30 deťom na Slovensku. Prognózy na vyliečenie sú však veľmi dobré. V súčasnosti je možné kombinovanou liečbou dlhodobo vyliečiť asi 85 – 90 % týchto detí. „Z ochorenia, ktoré sa pred rokom 1970 nedalo vyliečiť a deti boli odsúdené na smrť, sa vďaka odvahe a vedeckému úsiliu mnohých lekárov stala choroba, ktorú je v súčasnosti možné vyliečiť u 9 z 10 detí,“ hovorí prednostka Kliniky detskej hematológie a onkológie Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) a hlavná odborníčka pre detskú onkológiu MZ SR doc. MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

Naši odborníci aj vďaka technologickému pokroku v medicíne konzultujú každý prípad individuálne, s multidisciplinárnym prístupom a väčšinou aj na medzinárodnej úrovni. Slovenská republika je od apríla 2019 členom AEIOP/BFM ALL, uznávanej celosvetovej skupiny, ktorá sa zaoberá výskumom všetkých aspektov detských leukémií. Naši lekári však majú možnosť spolupracovať na dennej báze so svetovou špičkou v oblasti liečby všetkých detských onkologických ochorení.

Diagnostika a liečba počas pandémie COVID-19

„V súčasnosti, kedy veľmi rezonuje dopad pandémie na pacientov s chronickými ochoreniami, je našou prvoradou snahou, aby detskí onkologickí pacienti neostali v tieni covidu. Diagnostika, liečba a starostlivosť u nás pokračujú v plnom rozsahu a režime aj počas pandémie, avšak so sprísnenými protiepidemickými opatreniami. Priamo na našej klinike sa staráme aj o detských onkologických pacientov s COVID-19,“ dodáva doc. Kolenová.

V NÚDCH pozorujú v poslednom období mierny nárast detí s ochorením COVID-19 s potrebou hospitalizácie. „Našou snahou je zabezpečiť pre každého pacienta bezpečné prostredie a plynulú liečbu základného ochorenia a súčasne ochorenia COVID-19. Robíme všetko preto, aby pacienti, ktorí sa u nás dlhodobo liečia, ak dostanú covid, mali k dispozícii aj svojho ošetrujúceho lekára, ktorý pacienta najlepšie pozná. Napríklad na Klinike detskej hematológie a onkológie majú aj pacienti s rakovinou a súčasne s ochorením COVID-19 vytvorené podmienky priamo na klinike. Rovnako, ak ochorie dieťa s diabetom, je mu k dispozícii jeho ošetrujúci diabetológ,“ informuje riaditeľ NÚDCH Ing. et. Ing. Peter Magát.

Zlatá stužka – globálny symbol povedomia o detskej rakovine

„Zlato je vzácny kov. Deti sú náš najcennejší poklad. Zlato prechádza ohňom, aby sa stalo silnejším a tvrdším. Deti s rakovinou sa tiež stávajú silnejšími, pretože čelia ťažkej a bolestivej skúsenosti rakoviny v detstve,“ popisuje symbolickú zlatú farbu riaditeľka neziskovej organizácie Deťom s rakovinou Daša Malá Fabšíková. Organizáciu tvorí tím zložený z rodičov detí, vyliečených pacientov a zainteresovaných profesionálov. Sídli priamo na Klinike detskej hematológie a onkológie (KDHaO) NÚDCH v Bratislave. Snahou organizácie je pomáhať všetkými dostupnými spôsobmi pacientom a ich rodinám v procese liečby a následnej starostlivosti o nich a prispievať k inovácii detských onkológií na Slovensku, aby sa deti liečili v podmienkach štandardných pre vyspelé krajiny EÚ, čo vedie k zlepšeniu šancí na ich uzdravenie s cieľom vrátiť deti do života. „Rodiny detí s rakovinou musia byť aktívnymi partnermi v celom procese starostlivosti: od diagnostiky, liečby až po celkovú a následnú starostlivosť o chorého. Deti a dospievajúci s rakovinou a ich rodiny by nemali ísť touto cestou sami. Potrebujú podporu a pomoc,“ dodáva Daša Malá Fabšíková.

Zdroj: npz.sk, foto: pixabay