Pre pandémiu obmedzili vlakové spoje

72

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informuje cestujúcich o mimoriadnom obmedzení vlakovej dopravy. Výber vlakov zahrnutých do optimalizácie bol realizovaný tak, aby boli cestujúcim k dispozícii buď vlakové spojenia, alebo iná alternatíva dopravy. Redukcia dopravných výkonov je dočasná, bude trvať od 28. 3. do 1. 5. 2021, čo korešponduje s termínom predĺženia núdzového stavu. Optimalizácia dopravy je reakciou Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV SR) na pandémiu COVID-19, predĺženie núdzového stavu a zákaz vychádzania po 20.00.

DIAĽKOVÁ DOPRAVA
Dochádza k mimoriadnej optimalizácii vlakov
s platnosťou od 28. III. do 30. IV. 2021:
• RR 705 POVAŽAN, RR 707 POVAŽAN, RR 712 POVAŽAN, RR 714 POVAŽAN (Bratislava hl. st. – Žilina/Žilina – Bratislava hl. st.) budú zrušené od 27. III. 2021.
• RR 713 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 17:13 – Žilina 19:46) bude od 28. III. 2021 vedený so zmeneným obmedzením: ide v (1) – (5) a (7), nejde 2. – 4. IV., od 1. V. 2021 bude vlak vedený s pôvodným obmedzením: ide v (1) – (4) a (7), nejde 4. VII., 31. VIII., 15. IX., 31. X., 17. XI.
• RR 715 POVAŽAN (Bratislava hl. st. 19:21 – Trenčín 20:41) bude od 29. III. 2021 vedený v pracovné dni, od 1. V. 2021 bude vedený s pôvodným obmedzením: ide v (1) – (4), nejde 5. VII., 31. VIII., 1., 14., 15. IX., 1., 16., 17. XI.
• RR/REX 764 TATRAN (Košice 17:57 – Žilina 21:17 | 21:21 – Trenčín 22:31) bude od 28. III. 2021 vedený denne, od 1. V. 2021 bude vedený s pôvodným obmedzením: ide (1) – (6) a 4. VII., 31. X., nejde 5. VII., 1. IX., 1. XI.
• RR 15713 TATRAN, RR 17610 TATRAN (Bratislava hl. st. – Košice/Košice – Bratislava hl. st.) budú zrušené.
• RR 15715 POVAŽAN, RR 17716 POVAŽAN, RR 17718 POVAŽAN (Bratislava hl. st. – Žilina/Žilina – Bratislava hl. st.) budú zrušené.
• RR 17764 TATRAN (Košice – Bratislava) zrušený.
Z dôvodu zamedzenia šírenia COVID-19 bude obmedzené aj radenie reštauračných vozňov.
• Vo vnútroštátnych vlakoch ani naďalej nebudú radené reštauračné vozne.

REGIONÁLNA A PRÍMESTSKÁ DOPRAVA
Dochádza k mimoriadnemu obmedzeniu vlakov
s platnosťou od 28. III. do 1. V. 2021. (Poznámka: Vlaky budú vedené podľa sobotňajšieho grafikonu vlakovej dopravy, pričom vybrané vlaky budú vedené odchýlne pre zabezpečenie dopravy do zamestnania.)
Trenčiansky samosprávny kraj
Uvedené vlaky budú premávať odchýlne od sobotňajšieho režimu (opis výnimiek).
Linka (Žilina) – Považská Bystrica – Nové Mesto nad Váhom (trať 120)
• Os 3340 (Púchov 04:42 – Trenčín 05:19) bude vedený v pracovné dni.
• Os 3371 (Nové Mesto nad Váhom 05:50 – Trenčín 06:14) bude vedený v pracovné dni.
• Os 3307 (Trenčín 06:25 – Žilina 08:04) bude vedený v pracovné dni.
• Os 3320 bude vedený v pracovné dni po Púchov (Žilina 13:49 – Púchov 14:36).
Linka Trenčianska Teplá – Horné Srnie – Vlárský průsmyk (ČR) (trať 123)
• Os 5402 (Trenčianska Teplá 04:43 – Horné Srnie 04:53) bude vedený v pracovné dni.
• Os 5403 (Horné Srnie 04:59 – Trenčianska Teplá 05:09) bude vedený v pracovné dni.
• Os 5406 (Trenčianska Teplá 06:46 – Horné Srnie 06:56) bude vedený v pracovné dni.
• Os 5407 (Horné Srnie 06:59 – Trenčianska Teplá 07:09) bude vedený v pracovné dni.
Linka Púchov – Strelenka (trať 125)
• Os 3204 (Púchov 05:55 – Strelenka 06:20) bude vedený denne.
• Os 3205 (Strelenka 06:29 – Púchov 06:54) bude vedený denne.
• Os 3280, Os 3281 budú zrušené.
• Os 3307 (Trenčín 06:25 – Žilina 08:04) bude vedený v pracovné dni.
• Os 3320 bude vedený v pracovné dni po Púchov (Žilina 13:49 – Púchov 14:36).

Zdroj: Železničná spoločnosť Slovensko