Predstavujeme dotačné schémy TSK na rok 2018

121

Pripraviť kultúrne či športové podujatie môžu obyvatelia Trenčianskeho kraja aj s podporou župy. Nielen na ich organizáciu vyčlenil Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) v rámci svojho dotačného systému opäť finančné prostriedky.

Podpora aktivít obyvateľov kraja a tvorba nezabudnuteľných zážitkov. Aj to je cieľom dotačného systému TSK, ktorý obyvateľom kraja ponúka možnosť využiť na financovanie prípravy zážitkových akcií finančné prostriedky z rozpočtu TSK. Kraj pravidelne podporuje organizáciu kultúrnych či športových podujatí, akcií z oblasti sociálneho zabezpečenia, nákup krojov či drobného vybavenia pre dobrovoľné hasičské zbory (DHZ) v kraji.

Len za minulý rok bolo na župnom úrade zaevidovaných 340 žiadostí o finančný príspevok z dotačného systému TSK. Napriek zmene termínu podávania žiadostí o dotácie schválenej Všeobecným záväzným nariadením č. 31/2016 prišlo na úrad rekordne najviac žiadostí. Žiadatelia ich v roku 2017 mohli po novom podávať len do konca apríla, rovnaký deadline je aj v tomto roku. „Oproti roku 2017 sme v dotačnom systéme TSK aj vzhľadom na nárast predložených žiadostí navýšili sumu pre žiadateľov o finančný príspevok. Verím, že aj vďaka tomu sa nám podarí uspokojiť väčší počet predložených žiadostí,“ komentoval trenčiansky župan Jaroslav Baška. Pre tento rok bola pre dotačný systém TSK schválená suma 300 tisíc eur.

Kto všetko sa v rámci tejto dotačnej schémy môže stať žiadateľom o finančný príspevok? Môžu ním byť nielen fyzické osoby – podnikatelia, ale aj právnické osoby či občianske združenia, ktoré spolu so žiadosťou predložia potvrdenie o registrácii či zriadení. V priebehu kalendárneho roka môže byť úspešnému žiadateľovi poskytnutá len jedna dotácia. Maximálna výška poskytnutej dotácie žiadateľovi je 50% z celkového rozpočtu projektu, resp. 50% zo skutočných vynaložených výdavkov na projekt, maximálne však do výšky 3.300,- Eur. Všetky informácie o žiadosti a jej povinných prílohách nájdete na webovom sídle kraja v sekcii Financie v rubrike Dotácie a príspevky.

Hlavným cieľom projektu TSK s názvom Zelená župa je zníženie ekologickej stopy a zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov kraja. Tak ako po minulé roky aj v roku 2018 má verejnosť možnosť žiadať TSK o finančný príspevok v rámci dotačnej schémy Zelené oči.

O finančné prostriedky na podporu environmentálnych projektov môžu žiadať nielen obce, ale aj príspevkové a rozpočtové organizácie, ktoré obec zriaďuje, podnikatelia a fyzické osoby. S cieľom podporiť čo najviac ekologicky a environmentálne zameraných projektov vyčlenil TSK v aktuálnom roku až 100 tis. eur, čo je oproti minulému roku dvojnásobne viac. Doposiaľ bolo schválených 30 enviroprojektov.

Ak aj vy máte v hlave nápad, ktorý môže pomôcť napríklad zveľadiť verejné priestory, vysadiť zeleň či zorganizovať environmentálny workshop alebo prednášku, neváhajte a pošlite na Úrad TSK vašu víziu. Všetky potrebné informácie o grantovej schéme Zelené oči nájdete tiež na webovom sídle TSK v sekcii Regionálny rozvoj, Zelená župa. Ohľadom žiadostí o finančný príspevok sa môžete obrátiť aj na administrátorku programu Zelené oči Danu Gavalierovú. Žiadosti a všetky potrebné tlačivá, ktoré budete pri predkladaní projektu potrebovať, nájdete na webovom sídle TSK v časti Zelené oči – dokumenty ku grantom.

Aj váš environmentálne zameraný projekt sa môže pridať k tým úspešným, medzi ktoré patrí napríklad zriadenie exteriérovej ekoučebne na ZŠ Štúrova ulica v Myjave či Vresovcová záhrada v Prievidzi. Úspešným žiadateľom sa môže stať aj autor projektu zameraného na osvetu v oblasti environmentalistiky a ekológie, ktorá zahŕňa výučbové programy pre verejnosť alebo školy, či environmentálne školenia pre zamestnancov. Fantázii sa medze nekladú, o čom sa presvedčilo aj mesto Myjava, ktoré vďaka príspevku z grantovej schémy Zelené oči zorganizovalo napríklad divadelné predstavenie s eko-tematikou Dr. Zemboli. Jedinou podmienkou, ktorú musí predkladateľ projektu splniť, je jeho verejnoprospešný účel a sídlo na území Trenčianskeho kraja.

Zdroj: TSK