Projekt Detský čin roka podporila prezidentka Zuzana Čaputová

128

Jubilejný 20. ročník projektu prebieha pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  Slovenskej republiky.

Projekt Detský čin roka je školský projekt zameraný́ na netradičnú formu etickej výchovy. Deti sa učia porozumieť realite cez  skúsenosti ich rovesníkov. Vďaka skutočným príbehom majú možnosť pochopiť, že  pomoc a spolupatričnosť môže mať rôzne podoby. Deti príbehy čítajú na školách a majú príležitosť sa vcítiť do reálnych detských hrdinov a cez ich priamu skúsenosť si uvedomiť ich vlastné možnosti. Práca s príbehmi podporuje v deťoch pocit zodpovednosti za prostredie, v ktorom žijú i za vzťahy, ktoré udržiavajú. Posolstvo detí je akceptované ako rovesníkmi tak dospelými a celou spoločnosťou a deti s tak stávajú rovnocennými partnermi  pri budovaní lepšieho a krajšieho sveta.

Počas doterajších 20 rokov fungovania projektu sa do neho zapojilo viac ako 1,6 milióna detí z celého Slovenska.

„Prežili sme náročné obdobie a epidémia COVID-19 zasiahla do života každého z nás. Školy boli nie-koľko mesiacov zatvorené a prebiehalo online vyučovanie. Všetci sme boli nútení prispôsobiť sa neľahkým okolnostiach. Sme veľmi radi, že napriek ťažkej situácii naše občianske združenie, učitelia, deti, rodičia i verejnosť, všetci sme našli cestu ako podporiť dobro, ktoré možno práve v týchto dňoch potrebujeme viac ako inokedy. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tohto spoločného projektu Detský čin roka 2020 doteraz  zapojili. Veríme, že aj tento rok sa príbehy stanú inšpiráciou pre deti i dospelých a spoločne načerpáme pozitívnu energiu a motiváciu.“ uviedla k projektu štatutárka Detský čin roka, o.z. Saša Broadhurst – Petrovická.

PRIEBEH PROJEKTU

V prvej etape projektu občianske združenie Detský čin roka motivovalo deti k robeniu dobrých skutkov a vyzvalo deti i verejnosť k zaslaniu príbehov o dobrých skutkoch detí. Písali deti, učitelia, rodičia i neznámi ľudia, ktorým deti pomohli. Počas leta výberová komisia vybrala 40 nominovaných skutkov v ôsmych kategóriách.

ČÍTANIE PRÍBEHOV NA ŠKOLÁCH

V týchto dňoch začína druhá etapa projektu. Organizátori projektu zaslali začiatkom októbra pedagogický materiál s vybranými skutkami do 2200 základných škôl a školských úradov. Učitelia s deťmi čítajú príbehy na hodinách etickej výchovy, slovenského jazyka, náboženskej výchovy či v školskom klube. Spoločne sa rozprávajú s deťmi o príbehoch a hodnotách, ktoré detské skutky prinášajú. V roku 2020 sú príbehy k dispozícii aj v online forme. Príbehy načítali Katarína Brychtová a Ludwin Bagin a sú dostupné na webstránke www.detskycin.sk

DETSKÁ POROTA

Každé dieťa má právo vybrať a oceniť jeden z príbehov v každej kategórii, čo je podľa pedagógov mimoriadne zaujímavá skúsenosť pre deti. Uvedomujú si rozdiely vo výbere príbehov, učia sa chápať rozdielnosť vo vnímaní, snažia sa navzájom o príbehoch hovoriť. Rovnako právo individuálneho hlasu dáva každému dieťaťu možnosť si uvedomiť vlastnú individuálnu hodnotu a akceptáciu zo strany ako kolektívu, tak i celej spoločnosti. Práve Detská porota rozhodne o tom, ktorých osem skutkov získa ocenenie Detský čin roka 2020. Deti, ktorých dobré skutky získajú najväčšiu podporu detskej poroty, budú ocenené na slávnostnom vyhodnotení projektu v decembri 2020.

Anketa pre verejnosť je pripravená predovšetkým pre dospelých, ktorí touto formou môžu prispieť na projekt, podporiť dobro a hlavne sa inšpirovať dobrými skutkami detí. Je to tiež cesta ako scitlivieť verejnosť k témam, ktoré projekt prináša a zároveň je to prejavenie rešpektu a akceptácie detí zo strany verejnosti. Jeden skutok za všetky kategórie, ktorý získa najväčšiu podporu verejnosti, získa ocenenie Cena ĽudiaĽuďom.sk.

Za dobré skutky detí môžu deti aj verejnosť hlasovať v nasledovných ôsmych kategóriách:

1. Záchrana ľudského života
2. Pomoc v rodine
3. Pomoc rovesníkom
4. Pomoc ľuďom
5. Pomoc prírode
6. Dobrý nápad
7. Cena Sašky Fischerovej – Malý Veľký Čin
8. Dobrý čin na nete – Nová kategória projektu

Obe hlasovania budú prebiehať do 27. novembra 2020.

Verejnosť sa môže do hlasovania zapojiť cez portál: detskycin.ludialudom.sk

Školy môžu zasielať svoje hlasy poštou alebo elektronicky na: detskycin.sk

Zdroj: detskycin.sk