Rekonštrukcia južného opevnenia Trenčianskeho hradu je ukončená

60

Sprístupnenie ďalších 7000 metrov štvorcových niekdajšieho sídla Matúša Čáka z južnej strany sa blíži míľovými krokmi. Svoju časť medzinárodného projektu TreBuCHET župa skompletizovala.

Unikátny medzinárodný projekt TreBuCHET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície, ktorý je financovaný prostredníctvom programu Interreg V-A, je v cieľovej rovinke. Vďaka ukončeniu prác na rekonštrukcii Južného opevnenia Trenčianskeho hradu spoznajú návštevníci a turisti ďalšie, doposiaľ neprebádané časti hradného areálu. Vstup od lesoparku Brezina bude z dôvodu pokračovania projektu dočasne uzavretý. Nový návštevnícky okruh však bude verejnosti prístupný priamo z hradu, a to cez hlavný vstup. „Toto nádherné dielo sa dostalo do záverečnej fázy. Koncom júla sme požiadali o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pevne verím, že sa nám ho aj čo najskôr podarí získať. Vtedy budeme môcť sprístupniť túto časť Trenčianskeho hradu širokej verejnosti,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Celkové výdavky projektu dosiahli takmer 3 mil. eur. Trenčiansky samosprávny kraj investoval do zhotovenia svojej časti viac ako 2 mil. eur vrátane finančného príspevku 1,5 mil. eur z eurofondov.

Zdroj: TSK