Rok 2018 v župných knižniciach – rekordy v návštevnosti

65

Tri župné knižnice – Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne, Hornonitrianska knižnica v Prievidzi a Považská knižnica v Považskej Bystrici – v roku 2018 zorganizovali cez tisícku zaujímavých podujatí, prekonali rekordy v návštevnosti a rozšírili svoje knižničné fondy o nové, čitateľsky obľúbené tituly.

Aj v roku 2018 platilo, že k najpožičiavanejším knihám patrili diela Dána či Nesba, z regionálnych autorov sa do popredia dostala Vanda Rozenbergová. Od začiatku decembra navyše župné knižnice začali pracovať s informačným katalógom novej generácie. Knižnično-informačný systém Tritius bol začiatkom decembra spustený ako spoločný krajský systém v 10 knižniciach na území župy. Systém, ktorý bol navrhnutý na evidenciu ľubovoľných dokumentov v akejkoľvek zbierke, tak od posledného mesiaca minulého roka využívajú aj tri knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Trenčianska knižnica s novým youtube kanálom i rekordným prírastkom kníh

Štatistiky knižnice v krajskom meste sa aj v roku 2018 mohli pochváliť rekordnými číslami. K nim patrí nielen návštevnosť cez 170 tisíc ľudí, ktorí prejavili záujem o výpožičné absenčné alebo prezenčné služby, návštevu kultúrno-spoločenských podujatí či internetu, ale aj prírastok nových kníh do knižničného fondu trenčianskej bibliotéky. Ten v roku 2018 predstavoval viac ako 9 tisíc knižničných jednotiek a dopĺňaný bol rovnomerne na všetkých pobočkách novinkami z beletrie aj odbornej literatúry. „Z autorov oddychovej literatúry boli v roku 2018 najžiadanejší Dominik Dán, John Grinsham, Jana Pronská a Jo Nesbo. Z odbornej literatúry sa najčastejšie požičiavali knihy z oblasti histórie, s tematikou regiónu, medicíny alebo futbalu,“ uviedla riaditeľka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne Gabriela Krokvičková.

Knižnica sa v roku 2018 podujala zorganizovať takmer päťstovku kultúrno-spoločenských podujatí. „Veľký záujem medzi návštevníkmi bol o besedu s Matejom Tóthom, Jozefom Banášom či Mariánom Leškom, ale aj o prednášku etnologičky Kataríny Nádaskej alebo cestovateľské prednášky. Deti sa aktívne zapájali do tvorivých a motivačných súťaží, podporujúcich čítanie a vzťah k literatúre a taktiež im boli sprostredkované stretnutia s detskými spisovateľmi, ako napríklad s Branislavom Jobusom, Alenou Penzešovou či Jaroslavou Kuchtovou,“ uviedla riaditeľka Verejnej knižnice Michala Rešetku v Trenčíne.

Úspešného pokračovania sa dočkal aj projekt Povedz mi, čo čítaš…, v rámci ktorého sú verejnosti predstavené osobnosti zdanlivo nesúvisiace s literatúrou. V roku 2018 sa v priestoroch knižnice uskutočnilo 8 talkšou vedených Zuzanou Mišákovou, k jej hosťom patril okrem iného aj Štefan Skrúcaný, Bibiana Ondrejková či Branko Radivojevič. Svoje dvere už po piatykrát otvorila v nádvorí knižnice aj letná čitáreň. Tá zaznamenala takmer štyri stovky návštevníkov, ktorí spolu uskutočnili viac ako 500 výpožičiek.

Považskobystrickú knižnicu čaká rekonštrukcia hlavnej budovy 

Považskobystrická knižnica sa v roku 2018 podpísala pod takmer 550 podujatí, čím prekonala počet kultúrno-spoločensko-vzdelávacích akcií organizovaných v roku 2017. Rovnako stúpla aj návštevnosť knižnice, ktorá sa v uplynulom roku pohybovala na úrovni takmer 69 tisíc návštevníkov. Tí okrem návštev podujatí využili aj výpožičné služby knižnice a domov si na určitý čas požičali viac ako 235 tisíc knižničných jednotiek. Knižničný fond považskobystrickej knižnice bol v minulom roku rozšírený o viac ako 4 tisíc knižničných jednotiek.

K podujatiam, ktoré dočasne oživili priestory knižnice, patrili aj aktivity spadajúce do projektu ČSR – Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí. Tie prebiehali od júla do novembra 2018 pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Škála bola naozaj rôznorodá, od divadelného predstavenia, cez zážitkové hodiny po odborné prednášky. „Ako sprievodné podujatie k projektu ČSR – Čo Sa Robilo – Čo Sa Robí bola v auguste 2018 v priestoroch knižnice inštalovaná aj výstava regionálneho zberateľa Milana Belása, ktorého zberateľský fond predstavoval a dokumentoval obdobie vzniku Československa. Na podujatiach sa v rámci projektových aktivít zúčastnilo spolu 407 návštevníkov,“ uviedla riaditeľka župnej knižnice v Považskej Bystrici Ivana Knappová.

Knižnica sa v tomto roku dočká aj modernizácie, TSK ako jej zriaďovateľ pristúpi k rekonštrukcii hlavnej budovy na Štúrovej ulici za viac ako 700 tisíc eur. V rámci nej sa počíta s obnovou fasády, zobytnenia podkrovia, modernizáciou zdravotechnickej inštalácie, vykurovania, vetrania a klimatizovania priestorov, ale aj s výmenou krovovej časti či strešnej krytiny.

Hornonitrianska knižnica ponúkla návštevníkom širokú škálu podujatí

Aj tretej župnej knižnici sa v roku 2018 rozrástol knižničný fond. Hornonitrianska knižnica v minulom roku zakúpila 943 titulov, 544 kníh jej darovali čitatelia. Bibliotéka zorganizovala takmer štyristovku kultúrno-výchovných a spoločenských podujatí na hornej Nitre pre všetky vekové kategórie čitateľov a širokú verejnosť. Okrem interných projektov sa zapojila do celoslovenských i medzinárodných projektov na podporu čitateľskej a informačnej gramotnosti či podporu čítania detí a mládeže, ako napríklad Noc v knižnici s H. Ch. Andersenom, Les ukrytý v knihe, Čitateľský maratón či Týždeň slovenských knižníc. „Našich podujatí pre deti a mládež či dospelých sa zúčastnilo takmer 9 tisíc návštevníkov. Aj prostredníctvom besied s populárnymi spisovateľmi, interaktívnych stretnutí, prezentácií kníh, rôznych súťaží, výstav či tvorivých dielní sme sa zamerali na zoznamovanie verejnosti so slovenskými či českými autormi,“ uviedla koordinátorka knižnično-informačných služieb Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi Agnesa Šenitková.

Tri župné knižnice v uplynulom roku dovedna pripravili pre svojich návštevníkov viac ako 1.400 podujatí, ich celková návštevnosť stúpla oproti minulému roku o takmer 25 tisíc ľudí a dosiahla skoro štvrť milióna ľudí.

Zdroj: TSK, foto: pixabay.com