Rok Matúša Čáka Trenčianskeho

43

Trenčianske múzeum v Trenčíne plánuje žiť príbehom, povesťami a zaujímavosťami zo života Matúša Čáka počas celého roka 2021.

Expozícia k 700. výročiu úmrtia Matúša Čáka (1321 – 2021)

Už v apríli 2021 otvorí múzeum v Kasárňach na Trenčianskom hrade unikátnu expozíciu „Pán Váhu a Tatier“. Predstaví ňou nielen samotného Matúša Čáka Trenčianskeho, ale aj dobu, v ktorej Matúš žil. Výstava tiež odhalí hodnotné a jedinečné zbierkové predmety Trenčianskeho múzea. Bude interaktívna, a súčasne vzdelávacia. Zaujme a pobaví návštevníkov všetkých vekových kategórií. Deti zaiste nadchne zbroj vojaka, ktorý slúžil v Matúšovom vojsku.

Eurosuvenírová bankovka s portrétom Matúša Čáka

K700. výročiu úmrtia najznámejšieho pána Trenčianskeho hradu bude emitovaná pamätná euro suvenírová bankovka s nulovou nominálnou hodnotou. Bankovka s podobizňou Matúša Čáka Trenčianskeho, s hradom z obdobia Matúšovho vládnutia a jeho rodinným erbom je vyrobená a jeho rodinným erbom je vyrobená z bavlneného papiera ako originálne eurobankovky a obsahuje ochranné prvky ako sú napríklad vodoznak, hologram, UV ochranné prvky, bezpečnostný pásik a iné. Pre záujemcov bude k dispozícii v Župnom dome na Mierovom námestí v Trenčíne a vo všetkých pobočkách Trenčianskeho múzea hneď po uvoľnení epidemiologických opatrení (predbežne v polovici apríla). Záujemcovia budú o presnom termíne začiatku predaja bankovky informovaní prostredníctvom webovej stránky múzea www.muzeumtn.sk a prostredníctvom sociálnych sietí.

Podujatia aj na veľkolepom južnom opevnení

Z plánovaných podujatí budú najvýraznejšími tie, ktoré budú niesť meno Matúša Čáka a návštevníkov budú pomyselne prenášať do obdobia, v ktorom Matúš vládol. Letnú turistickú sezónu otvoria dobové Matúšove hradné slávnosti na konci júna. Hrad bude žiť remeselníckym jarmokom, služobníctvom a umením sokoliarov a šermiarov.

Z ďalších pripravovaných podujatí, ktoré sa uskutočnia pod patronátom Matúša Čáka sú už teraz známe napríklad letné rozprávkové cesty pre deti, remeselné dni, jedinečné nočné prehliadky pre deti aj dospelých so scénkami alebo rytierske víkendy. Návštevníci si po niekoľkých rokoch budú môcť dosýta užiť aj magickú atmosféru južného opevnenia.

Predloha portrétov Matúša Čáka v Trenčíne po 109 rokoch

V auguste sa súčasťou expozície „Pán Váhu a Tatier“ stane vzácny exponát – herma z pozlátenej medi, ktorá má byť pôvodcom mnohých podobizní Matúša Čáka Trenčianskeho. V súčasnosti sa herma nachádza v Maďarskom národnom múzeu v Budapešti, ktorému ju v roku 1812 darovalo slobodné kráľovské mesto Trenčín s vysvetlením, že ide o portrét Matúša Čáka Trenčianskeho. Podľa sprievodného listu hlavného sudcu mesta Antala Horečného, herma bola na radnici „odnepamäti“ a nikto nevedel, kedy sa tam dostala.

Na základe miestnej povesti, ktorá tvrdila, že sa jedná o bustu s vyobrazením Matúša Čáka, vznikli viaceré Matúšove portréty, ktoré sú súčasťou zbierkového fondu Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Ten najrozmernejší zaujme svoje miesto v spomínanej expozícii, v rámci ktorej budú môcť návštevníci obdivovať počas jedného mesiaca aj hodnotnú hermu.

Prednášky Trenčianskeho múzea

V priebehu tohto roka plánuje múzeum pre svojich návštevníkov realizovať viaceré prednášky súvisiace s Matúšom Čákom Trenčianskym, ktoré sa budú týkať jednak sídliskovej kultúry z Matúšovho obdobia, vojenských dejín ale aj vzťahu Matúša Čáka k cirkvi. Ich cieľom bude priblížiť osobnosť palatína verejnosti a ak pandemická situácia dovolí, zamerať sa aj na mladšiu generáciu – žiakov základných a stredných škôl.

Jesenná odborná konferencia na hrade

Vyvrcholením Roka Matúša Čáka bude jesenná odborná konferencia „700. výročie Matúša Čáka Trenčianskeho (1321 – 2021)“. Jej termín je naplánovaný na 23. – 24. september 2021 na Trenčianskom hrade. Na konferencii odznejú prednášky na témy týkajúce sa politickej situácie a hospodárskych pomerov v čase vládnutia Matúša Čáka. Zaujímavým predmetom prednášok bude určite aj téma osobnosti Matúša, rodu Čák, vývoja spoločnosti v dobe Matúša z pohľadu archeológie a pod. Prednášajúcimi budú významní slovenskí historici a osobnosti, ktorí sa zaraďujú medzi expertov na stredovek. Priestor dostanú aj mladší odborníci, ktorí do výskumu vniesli nové podnety.

Na realizácii konferencie spolupracuje múzeum s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Konferencia bude dostupná pre odbornú ale aj laickú verejnosť.

Súťaže, kvízy a tvorivá zábava pre deti

Okrem spomínaných podujatí a mnohých aktivít Trenčianskeho múzea spojených s Rokom Matúša Čáka sa návštevníci budú môcť počas nasledujúcich mesiacov tešiť na rôzne súťaže a kvízy. Za zmienku stojí napríklad výtvarná súťaž pre mladšie a staršie deti. Tie najlepšie práce budú vystavené na Trenčianskom hrade.

Vzhľadom na pandemickú situáciu a meniace sa nariadenia a opatrenia Vlády SR a regionálnych úradov verejného zdravotníctva na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, budú aktualizované informácie o termínoch všetkých plánovaných podujatí zverejnené na webovej stránke múzea www.muzeumtn.sk a na sociálnych sieťach.

Zdroj: Trenčianske múzeum v Trenčíne