Rokovali o Pláne dopravnej obslužnosti TSK

35

Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) TSK bude spoločne s Plánom udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja (PUM TSK) významným podkladom k pripravovanému procesu verejného obstarávania na dopravcu prímestskej autobusovej dopravy (PAD) v Trenčianskom kraji.

Cieľom samotného Plánu dopravnej obslužnosti TSK je riešiť efektívnosť a hospodárnosť zabezpečovania dopravnej obslužnosti kraja. Dôraz kladie na kvalitu a organizáciu dopravy, rozvoj dopravnej infraštruktúry vrátane zohľadnenia ekonomického a tarifného hľadiska. „Trenčianska župa už dnes myslí na to, že bude v najbližšom období potrebné vyhlásiť verejnú súťaž na prevádzku prímestskej autobusovej dopravy. Kraj sa na tento krok pripravuje dvoma základnými strategickými dokumentmi. Prvým je PDO TSK, druhým PUM TSK. Oba dokumenty sú nevyhnutným predpokladom k tomu, aby sa dali v budúcnosti definovať podmienky pre verejnú súťaž na dopravcu. S návrhom PDO TSK sa bude potrebné bližšie oboznámiť a najmä začať diskusiu s dopravcami, zástupcami miest a obcí, ktorých sa plán týka, i poslancami Zastupiteľstva TSK. Naším cieľom nie je nejakým spôsobom obmedzovať dostupnosť prímestskej autobusovej dopravy, ale nájsť cestu medzi ekonomicky efektívnym modelom a potrebami obyvateľov kraja“, povedal Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne a poslanec Zastupiteľstva TSK.

Plán dopravnej obslužnosti prezentoval jeho zhotoviteľ. Prítomní boli aj viacerí poslanci Zastupiteľstva TSK, zástupcovia dopravcov SAD Trenčín a SAD Prievidza, odborníci na verejnú osobnú dopravu či zástupcovia dotknutých miest a obcí. „Prezentáciu plánu hodnotím pozitívne. PDO popisuje, akoby mala fungovať doprava v Trenčianskom kraji. Všetkým poslancom župy na čele s predsedom TSK Jaroslav Baškom ide o to, aby sa každý občan kraja dostal tam, kam potrebuje. Seniori do nemocníc, deti do škôl a pracujúci ľudia do práce,“ uviedol predseda Komisie dopravy pri Zastupiteľstve TSK Jozef Stopka. Súčasní zmluvní dopravcovia SAD Trenčín a SAD Prievidza majú platné zmluvy s Trenčianskou župou do roku 2023. Aj preto bude dokument PDO TSK uvedený ako jeden z materiálov na marcovom Zastupiteľstve TSK.

TSK