Do školy cez dažďový prales

317

Vedeli ste, že je to možné aj v rámci Európskej únie? O tom, že je to tak, sa mali možnosť presvedčiť účastníci multilaterálneho seminára eTwinning na tému Kultúrna diverzita, poriadaného vo Fort de France na ostrove Martinik.

eTwinning je virtuálna platforma – podobná sociálnej sieti, ktorá umožňuje učiteľom a študentom spoluprácu cez internet, s akcentom na bezpečnosť a dodržiavanie netikety. Aktuálne má v rámci nej vlastné konto viac ako 565.000 učiteľov. Centrála sídli v Bruseli, no každá európska krajina má svoju NSS (Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl – National Support Service), zastrešujúcu eTwinning vzdelávanie a projekty v rámci danej krajiny. Obrátiť sa na NSS môže každý učiteľ, ktorý má motiváciu vzdelávať sa, komunikovať so svetom a ponúknuť svojim študentom novú medzinárodnú skúsenosť v bezpečnom priestore a bez zbytočne zaťažujúcej byrokracie.

Napriek tomu, že je eTwinning ukotvený vo svete virtuálnom, kde prebiehajú webináre a iné formy celoživotného profesionálneho rozvoja, umožňuje tiež prezenčné vzdelávanie formou seminárov. Takýmto podujatím bol aj aprílový seminár na Martiniku, kde Slovensko reprezentovala dvojica účastníčok vo farbách Hotelovej akadémie na Mikovíniho, Bratislava a Gymnázia Púchov. Pracovným jazykom bola angličtina.

Účastníci z Rakúska, Francúzska, Veľkej Británie, Poľska, Dánska, Fínska, Česka, Nórska a Belgicka (medzi ktorými sa našli jazykári, dejepisári, učitelia geografie, ale tiež telocvikári, či matematikári) sa venovali internetovej bezpečnosti, netikete a používaniu priestoru TwinSpace. Pokračovali hľadaním vhodných projektových tém a následne konkrétnych projektových partnerov, s ktorými vytvorili partnerstvá škôl. Hlavným cieľom podujatia, vyplývajúcim z miesta konania, bolo získať projektových partnerov z francúzskych zámorských teritórií – Guadeloupe, Martinik, Francúzska Guyana.

Pojmom diverzita možno vyjadriť všetky aspekty, ktorými sa ľudia odlišujú a zároveň sú si podobní. Podarilo sa vytvoriť školské projektové partnerstvá, ktorých kultúrna diverzita je naozaj značná. Naplánované projekty s využitím celej škály nástrojov, ktoré portál eTwinning ponúka, prinesú študentom množstvo podnetov a povedú ich k samostatnosti v plánovaní, spolupráci s inými, zlepšeniu komunikačných kompetencií, sebarozvoju, poznávaniu nových kultúr a k rešpektu voči iným prostrediam.

eTwinning pomáha pripravovať študentov pre život aj tým, že simuluje napríklad ich budúce prostredie na pracovisku. Diverzita v rámci firiem sa stáva bežným, dokonca žiadúcim prvkom, keďže podľa viacerých štúdií má tím zložený z ľudí s rôznorodými zručnosťami, skúsenosťami a kultúrnym pozadím oveľa vyššiu motiváciu a pravdepodobnosť prinášania inovácií, než tím uniformný.

Ďakujem slovenskej NSS v Žiline za poskytnutie tejto výnimočnej príležitosti. Stretnúť kolegov, ktorých cesta do práce vedie cez dažďový prales, rozhodne nie je každodenná záležitosť Som presvedčená, že získaný prehľad a nadviazaná spolupráca majú do budúcna významný potenciál.

Jarmila Cvachová, Gymnázium Púchov