Skríning rakoviny prsníka pokračuje aj počas pandémie

62

15. október je Medzinárodným dňom pre zdravé prsia (Breast Health Day). Ženám tento rok pripomína, že ani počas vážnej epidemiologickej situácie by nemali zabúdať na starostlivosť o seba. Mamografické vyšetrenie dokáže rakovinu prsníka odhaliť v štádiu, kedy je možné ju ešte úspešne liečiť.

Na Slovensku má nárok na bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie raz za dva roky každá žena vo veku 50 – 69 rokov. Spolu je to 727.858 Sloveniek. Ženám so zvýšeným rizikom rakoviny prsníka sa odporúča absolvovať mamografiu každý rok.

Mamografický skríning na Slovensku začal v septembri 2019 a s trojmesačnou prestávkou pre prvú vlnu pandémie pokračuje ďalej. Zdravotné poisťovne posielajú ženám, ktoré sa nezúčastnili mamografie viac ako 2 roky, pozývacie listy. Rozposlaných bolo 58.000 pozvánok, no reagovalo na ne a mamografiu absolvovalo zatiaľ len 13 percent pozvaných.

Preverené skríningové mamografické pracoviská od januára do júla 2020 vykonali 34.842 skríningových mamografií. Mnohé uvedomelé ženy vyhľadali preverené skríningové mamografické pracoviská aj bez pozývacieho listu, len so žiadankou od gynekológa či praktického lekára, a využili mamografické vyšetrenie so štandardným oznámením výsledku vyšetrenia ihneď, alebo najneskôr do 3 dní. V tejto skupine žien bolo zistených 226 zhubných nádorov prsníka z toho 65 percent vo včasnom štádiu, kedy je ešte onkologické ochorenie bez metastáz a často nie je na vyliečenie potrebná rozsiahla operácia či liečba chemoterapiou.

Pokiaľ budú ženy chodiť pravidelne na skríningovú mamografiu a zúčastní sa jej viac ako 70 percent žien, ktoré majú na ňu nárok, výrazne klesne aj úmrtnosť na onkologické ochorenia prsníka o 30 – 35 percent, čo znamená, že 300 žien ročne neumrie zbytočne na toto ochorenie. Zoznam preverených mamografických pracovísk nájdete na webe Ministerstva zdravotníctva SR.

Deň pre zdravé prsia

Celoeurópsky Deň pre zdravé prsia (Breast Health Day) sa koná každoročne v 47 krajinách. Jeho iniciátorom je medzinárodné združenie žien, ktoré prekonali rakovinu prsníka Europa Donna International, ktorá pravidelne informuje ženy všetkých vekových kategórií o potrebe predchádzania onkologickému ochoreniu, ako aj včasného zistenia výskytu rakoviny prsníka skríningom. Tohtoročná kampaň dostala názov „Zdravý život pre zdravé prsia“ (Healthy Lifestyle for Breast Health) a ženám má pripomínať, že zdravý životný štýl, fyzická aktivita, udržiavanie vhodnej telesnej hmotnosti, zdravá strava a absolvovanie skríningovej mamografie pomáhajú ochraňovať ich zdravie.

„Rakovina prsníka je choroba ako každá iná, dá sa liečiť aj vyliečiť, ak je zistená včas. Vtedy je malá a nevytvára mestastázy. Takú rakovinu vie zistiť skríningová mamografia. Je bezplatná raz za dva roky pre ženy vo veku 50 až 69 rokov. Ženy, starajte sa o svoje zdravie,“ vyzýva aj MUDr. Alena Kállayová, zástupkyňa Výboru sekcie mammárnej diagnostiky Slovenskej rádiologickej spoločnosti SLS a správkyňa združenia Ružová stužka. K výzve sa pripájajú tiež pacientske združenia OZ Amazonky, Nie rakovine, Liga proti rakovine a Národný onkologický inštitút.

Pink October

Počas celého mesiaca október prebieha celosvetová kampaň Pink October. Na Slovensku je jej iniciátorom aliancia Nie rakovine. Kampaň na podporu povedomia o rakovine prsníka má názov „Obleč sa srdcom“. Výťažok z predaja pančúch známeho výrobcu pomôže onkologickým pacientkam. „Kúpou pančušiek môžu zdravé ženy a dievčatá podporiť svoje rovesníčky v boji so zákernou chorobou v mene hesla – obliecť sa srdcom, milovať svoj život, pomáhať a povedať nie rakovine prsníka,“ hovorí Jana Pifflová Španková, prezidentka aliancie Nie rakovine.

Prvé výsledky skríningu na Slovensku:

  • zdravotné poisťovne od septembra 2019 poslali pozvánky 58.000 ženám,
  • skríningovú mamografiu do 30.6.2020 absolvovalo 34.842 žien,
  • na pozvánku z poisťovne sa zúčastnilo 3.712 žien (10,65 %),
  • na žiadanku od gynekológa alebo praktického lekára sa zúčastnilo 31.130 žien (89,35 %),
  • z 34.842 vyšetrení bolo zistených 226 malignít (6,5 prípadov na 1.000 žien),
  • včasné štádium zistených malignít (do 2 cm bez metastáz) malo 147 Sloveniek (65 %),
  • 3 mesiace (marec až máj) bol skríning prerušený kvôli COVID-19,
  • od 1.6.2020 opäť pokračuje pozývanie žien, ktoré sa nezúčastňujú pravidelných mamografických prehliadok,
  • pravidelnú mamografiu absolvuje u nás len 30 % žien (109.180 ročne),
  • účasťou 70 až 75 % žien je možné znížiť úmrtnosť na rakovinu prsníka o 30 až 35 %.

Mýty o mamografii

Mýtus: Mamografia je bolestivá.

Na prvý pohľad môže mamografické vyšetrenie vyzerať bolestivo. Stlačenie prsníka je tesné, aby prsná žľaza bola čo najpresnejšie znázornená a radiačná záťaž bola čo najnižšia. Stlačenie trvá krátko a mnohé ženy nemajú s ním žiadne problémy. Prsná žľaza je voči takémuto tlaku odolná, je totiž prispôsobená na zvládnutie väčšej záťaže – napríklad počas tehotenstva alebo dojčenia.

Mýtus: Sonografia je rovnako spoľahlivá a bezpečnejšia ako mamografia.

Sonografia je diagnostická metóda založená na princípe ultrazvuku. Odporúča sa ako vhodné vyšetrenie žien v mladšom veku a vhodné je, aby bola žena v prvej polovici cyklu, kedy sú prsníky voľnejšie a menej citlivé. Ultrazvukom je možné vyšetrovať počas tehotenstva či dojčenia. Sonografia je v prípade potreby doplnkovou metódou k mamografii.

Mamografia a sonografia nie sú identické, ale doplnkové vyšetrenia. Mamografia sa robí špeciálnym prístrojom, ktorý využíva oveľa vyššie rozlíšenie vďaka röntgenovému žiareniu. Je preto veľmi citlivým nástrojom, ktorý môže odhaliť aj malé ložiská zhubných nádorov vo včasnom štádiu, teda také, ktoré sa nedajú nahmatať pri samovyšetrení a nie sú viditeľné ani na sonografe.

Mýtus: Pri mamografii žena podstupuje dávku žiarenia, čo zvyšuje riziko karcinómu.

Radiačné žiarenie, ktoré sa uvoľňuje pri mamografii, je veľmi malé a niekoľkonásobne nižšie, než je jeho dávka pri bežnom RTG alebo CT vyšetrení. Pozitíva mamografického vyšetrenia prevažujú potenciálne riziko radiačného žiarenia. Avšak je potrebné navštíviť preverené, kontrolované mamografické pracovisko, ktoré má kvalitný digitálny mamografický prístroj.

Mýtus: Moje mamografické vyšetrenie pred dvoma rokmi bolo negatívne, takže už ho nemusím absolvovať opäť.

Mamografia slúži ako prevencia, pomáha odhaliť prípadné ochorenie včas. Dobrý výsledok z predchádzajúceho vyšetrenia je dobrá správa, ale negarantuje, že sa takýto dobrý výsledok bude opakovať vždy. Z hľadiska prevencie je ideálne absolvovať mamografické vyšetrenie každé 2 roky. Niektoré ženy však majú odporúčanú mamografiu častejšie (každý rok). Napriek absolvovaným vyšetreniam je však jednou z najdôležitejších foriem vyšetrenia, samovyšetrovanie prsníkov.

Mýtus: Prsník s implantátom sa nedá vyšetriť.

Staršie ženy by mali chodiť s implantátmi na mamografiu na špecializované mamografické pracovisko. Odborníci ovládajú rôzne druhy hmatov, tlakov a ťahov, ktoré silikón nepoškodia. Vedia uložiť prsia do mamografu s najväčšou citlivosťou. Snímok tak obsahuje nielen silikón, ale aj prsnú žľazu.

Neexistuje žiadny špeciálny mamograf na implantáty. Sú len pracoviská, kde majú so silikónmi väčšie vyšetrovacie skúsenosti. Aj sama žena by si mala kontrolovať prsia samovyšetrovaním, ktoré sa môže trochu odlišovať od toho klasického.

Zdroj: npz.sk