Slovenská agentúra životného prostredia hľadá Dedinu roka 2021

74

Víťaz 11. ročníka súťaže získa prostriedky na podporu rozvoja obce a možnosť prezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Nájde sa Dedina roka opäť v našom kraji?

Súťaž je vyhlasovaná v dvojročnom intervale už od roku 2001, pre Trenčiansku župu bol mimoriadne úspešným rok 2019. Prestížny titul získala obec Papradno a v jednotlivých kategóriách uspeli aj ďalšie krajské samosprávy (Lúky – Dedina hospodár, Bolešov – Dedina ako pospolitosť, Pobedim a Dohňany – mimoriadne ocenenie). Obec môže do súťaže prihlásiť jej starosta do 30. apríla 2021. Súťažiacich následne posudzuje Národná hodnotiaca komisia, zameriavajúca sa na faktory ako udržateľnosť, koncepčnosť, originalita prístupov a myslenia obyvateľov či riadenie samosprávy.

Vážení starostovia, neváhajte a predstavte činnosť vašej obce. Viac informácií o súťaži a podmienkach nájdete na webovom sídle Dedina roka.

Zdroj: TSK