Správa ciest TSK vybuduje v Streženiciach nabíjaciu stanicu pre elektromobily

54

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja chce v Streženiciach vybudovať verejne prístupnú nabíjaciu stanicu pre elektromobily. Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja schválilo minulý pondelok na svojom zasadnutí návrh projektu na schválenie podania žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc s názvom „Výstavba nabíjacej stanice v Streženiciach“ realizovaného Správou ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných elektrických nabíjacích staníc. Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci tejto výzvy spracovala žiadosť, ktorá bude predložená v zmysle výzvy do 30.11.2020.

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie verejne prístupnej nabíjacej stanice pre elektromobily v Streženiciach. V rámci projektu bude vybudovaná nabíjacia stanica pre elektromobily, a to konkrétne AC nabíjacia stanica s dvomi nabíjacími bodmi zásuvkami TYP2, do ktorej si zákazník vloží svoj nabíjací kábel. Každý nabíjací bod umožňuje nabíjanie až do výkonu 22 kW. Toto je univerzálne riešenie pre nabitie všetkých vozidiel na trhu bez ohľadu na typ konektora vo vozidle. AC nabíjanie je nabíjanie pomocou striedavého elektrického prúdu. Je pomalšie, ale podporujú ho všetky vozidlá na elektrický pohon a plug-in hybridy.

Pri nabíjaní elektromobilu striedavým prúdom je použitá palubná nabíjačka, zabudovaná v každom automobile. Kľúčovým parametrom vozidla na elektrický pohon je výkon palubnej nabíjačky, ktorá limituje ako rýchlo ho možno nabíjať na cenovo dostupnejších a oveľa rozšírenejších AC nabíjacích staniciach. Pre zabezpečenie verejného nabíjania bude nabíjacia stanica zaradená do medzinárodného systému umožňujúceho diaľkový monitoring, aktualizácie firmwaru, reporting, kontrolu spotreby na diaľku a fakturáciu.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú 5.260 eur, žiadaná výška dotácie zo štátneho rozpočtu (95%) je 4.997 eur. Kraj sa bude na projekte podieľať piatimi percentami z celkových oprávnených nákladov.

Zdroj: TSK