Štefan Rosina a Ľubomír Marcina prevzali Cenu predsedu TSK

85

V rámci štvrtého ročníka Verejných uznaní TSK si ocenenie odniesli štyri významné osobnosti, z toho dvaja ocenení pochádzajú z nášho mesta.

Za rok 2020 kraj ocenil za výnimočné zásluhy, ktorými sa pričinili o šírenie jeho dobrého mena. K dvanástim držiteľom najvyššieho ocenenia kraja tak pribudli dvaja laureáti Ceny predsedu TSK a dvaja laureáti Ceny TSK. Za neúnavnú prácu v oblasti podpory vedy a vzdelávania v Púchovskom okrese a významný prínos pri rozvoji Fakulty priemyselných technológií v Púchove získal Cenu predsedu TSK Štefan Rosina, ktorého meno sa neodmysliteľne spája s gumárenským výrobným podnikom Matador. „Pán Rosina je stará baťovská škola. Dbal najmä na to, aby jeho zamestnanci mali kvalitné vzdelanie. Veľmi dobre si pamätám, ako som prvého novembra 1998 nastúpil pracovať do Matadoru. Pre mňa to boli zaujímavé skúsenosti, keďže išlo o moje prvé zamestnanie,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška a dodal, že je hrdý na pracovitých ľudí, ktorí dlhé roky s obrovským nasadením idú za svojím cieľom.

Meno Štefana Rosinu sa neodmysliteľne spája s gumárenských výrobným podnikom Matador, a.s. Každý, kto žije v tomto regióne a nielen v ňom, pozná manažérske úspechy rodiny Rosinovcov, ktorá vybudovala prosperujúcu firmu dlhodobo prinášajúcu prospech širokému okruhu zákazníkov a zamestnancov. Štefan Rosina však zasvätil svoj život nielen podnikaniu, ale aj podpore a rozvoju akademického prostredia v Púchove. Fakulta priemyselných technológií Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka, ktorá v roku 2021 dovŕši 25 rokov od svojho založenia, pôvodne vznikla ako jedna z fakúlt Žilinskej univerzity. Impulzy zriadenia Fakulty priemyselných technológií v Púchove prišli po rozdelení Československa, keď nový štát potreboval zintenzívniť prípravu odborníkov pre gumárenský, textilný a sklársky priemysel. Záujem o zriadenie takto orientovanej fakulty deklaroval vrcholový manažment firmy Matador, a.s. Púchov. Za jej vznik vďačí mesto Púchov najmä osobnému angažovaniu jej vtedajšieho prezidenta Štefana Rosinu. Svojou životnou energiou vitalitou a neúnavnou prácou na zviditeľňovaní púchovského regiónu a slovenského priemyslu je Štefan Rosina príkladom a inšpiráciou pre ďalšie generácie.

Ďalším oceneným bol duchovný evanjelickej cirkvi Ľubomír Marcina, ktorý si z rúk trenčianskeho župana prevzal Cenu predsedu TSK za dlhoročné pôsobenie a celoživotné zásluhy v duchovnej a sociálnej oblasti a pri príležitosti okrúhleho životného jubilea (60 rokov). Ľubomír Marcina pochádza z Púchova, kde sa po Novembri 1989 aktívne zúčastnil na demokratických zmenách ako poslanec mestského zastupiteľstva. Za totalitného režimu trpel prenasledovaním a väznením, kňazom sa mohol stať až v slobodných pomeroch po roku 1989. V roku 1991 sa nastúpil ako evanjelický kňaz v Košeci, kde mal na starosti službu pre veriacich celého okresu Ilava. Popri pastoračnej činnosti konal službu vo väznici, nemocniciach a domovoch dôchodcov. Pod jeho vedením bol v Košeci vybudovaný nový evanjelický kostol. Zavŕšením jeho aktivít bolo postavenie účelového sociálneho zariadenia Strediska evanjelickej diakonie s kapacitou 70 miest a 45 zamestnancami. Pred 10 rokmi prijal poverenie pôsobiť v Považskej Bystrici, kde dodnes koná duchovno-pastiersku službu.

Zastupiteľstvo TSK rozhodlo o ocenení dlhoročnej vedúcej Detského folklórneho súboru Radosť, Emílie Šteiningerovej Cenou TSK, ktorú si vyslúžila za uchovávanie regionálnych tradícií a šírenie kultúrneho dedičstva Trenčianskeho kraja na Slovensku aj v zahraničí. Výnimočnú štvoricu doplnil predseda Jaskyniarskeho klubu Strážovské vrchy a neúnavný propagátor jaskyniarstva Bohuslav Kortman. Z rúk predsedu Komisie pre udeľovanie Ceny TSK Richarda Takáča si prevzal ocenenie za celoživotnú náučno-ekologickú prácu v oblasti jaskyniarstva a turistiky. Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

Zdroj: TSK