Stridžie dni na Beckovskom hrade

92

Počas dní zimného slnovratu, keď sa skracuje deň a predlžuje noc, na hrad Beckov prichádzajú jedny z posledných stríg na našom území.

Ak sa chcete dobre zabaviť, trochu báť a niečo dozvedieť o tradíciách spätých so Stridžími dňami, tak príďte na hrad Beckov vo večerných hodinách 25. a 26. októbra 2019. Od Kataríny (25.11.) po Tomáša (21.12.) sa tešili priaznivým podmienkam pre svoje pôsobenie rôzne bytosti a sily, ktoré sa spájali skôr s negatívnymi magickými energiami. Nie nadarmo sa hovorilo, že keď víťazí tma nad svetlom, je to dočasné víťazstvo zla nad dobrom.

Na ochranu sa používali prostriedky ochrannej mágie (magické rastliny), ochranné znaky (kríž, kruh), symbolické úkony (obchádzanie), masky a hluk, ktoré mali zahnať tieto zlé sily. Neskôr sa predstavy zredukovali na ochranu pred strigami (bosorkami) škodiacimi najmä dobytku. Z týchto predstáv sa zachoval napríklad zákaz vstupu cudzej ženy do domu a dvora, jedenie cesnaku a natieranie dverí cesnakom, obchádzanie domu so svätenou vodou a okurovanie ľudí a dobytka uhlíkmi.

Tešiť sa môžete na zlet posledných známych bosoriek na území Slovenska. Bylinkárku s vareným lektvarom, ktorý vám dodá energiu proti negatívnym silám zla. Tradície späté s obdobím zimného slnovratu nám predstavia mládežníci z folklórnej skupiny Trúfalci. Predstavenia začínajú o 18:00, 19:00, 20:00, 21:00.

História hradu Beckov

Hrad Beckov bol pravdepodobne postavený v polovici 13. storočia a mal slúžiť na obranu severozápadných hraníc Uhorského kráľovstva. Hrad bol pôvodne majetkom uhorských kráľov, neskôr sa stal jeho majiteľom Matúš Čák Trenčiansky, ktorý sa zaslúžil o jeho zveľadenie. Beckov bol v tom období významným centrom obchodu a remesiel. Najväčší rozvoj však hrad zaznamenal v časoch, keď bol jeho pánom Stibor za Stiboríc. Beckov sa stal honosným gotickým sídlom s krásne zdobenou kaplnkou.

Neskôr sa Stiborova vnučka Katarína vďaka sobášu s rytierom Pavlom Bánfim stala hradnou paňou a rod Bánfiovcov vybudoval na hrade nové opevnenia a „Delovú baštu“. Stavebné úpravy na hrade pomohli čeliť a odolať útokom Tatárov a Turkov. Rod Bánfiovcov vymrel po meči a nezhody medzi viacerými dedičmi mali za následok postupný úpadok hradu, ktorý zavŕšil ničivý požiar v roku 1729. Z majestátneho Beckova zostali ruiny. V súčasnosti vďaka uskutočneným a prebiehajúcim rekonštrukciám môžete aj vy preniknúť do magického sveta stredoveku v útrobách nedobytného strážcu Považia.

Povesti o hrade Beckov

Hrad Beckov vyrastá zo skaly, je s ňou spätý ako sú s ním späté povesti, ktorými je opradený. Beckov bol hradom kráľov, veľmožov a rytierov, bol svedkom kratochvíľ mocných i utrpenia slabých. Videl všetko! Taký bol a taký je nedobytný strážca Považia.

Čím si šašo Becko zaslúžil taký veľkorysý dar? Čím si pánov sluha vyslúžil taký krutý trest? Dve rozdielne povesti hovoria o tajomnej histórii hradu Beckov. Prvá rozpráva príbeh Stiborovho šaša Becka, ktorý rozveselil svojho pána po namáhavej poľovačke. Druhá ponúka príbeh sluhu hradného pána, ktorý rozzúril svojho chlebodarcu po útoku na jeho psa. Prvá opisuje Stibora ako veľkodušné knieža, ktorý v slabej chvíli obdaroval svojho sluhu naozaj štedro. Hradom! Druhá vykresľuje pána ako netvora, ktorý dal zvrhnúť svojho sluhu z hradného brala. V prvej povesti sa pán zaľúbil do svojho darčeka a odkúpil ho za zlato a prísľub, že hrad bude pomenovaný po jeho pôvodnom majiteľovi, šašovi Beckovi. Druhá povesť končí smrťou hradného pána, ktorú mu jeho sluha prorokoval pri páde zo skaly. „Do rok a do dňa sa stretneme!“ Tak sa aj stalo. Odpoveď na otázku, ktorá z povestí je pravdivá poznajú len hradné múry. Uchovajú si ju na večné časy.

Zdroj: trencinregion.sk, foto: Slavomír Flimmel.