Svätý Valentín

56
Zaľúbenci - marikovský kroj. Lubie Sutton, 2019.

VALENTÍN SA NARODIL OKOLO ROKU 175 V TALIANSKU V REGIÓNE UMBRIA V MESTE TERNI. STAL SA PATRÓNOM ZAĽÚBENÝCH, SNÚBENCOV A MLADOMANŽELOV. V SÚČASNOSTI SÚ FEBRUÁROVÉ OSLAVY JEHO SVIATKU SPOJENÉ S VEĽKOU MIEROU KOMERCIONALIZÁCIE.

STRUČNÉ ŽIVOTOPISNÉ ÚDAJE

Najstaršie zmienka o sv. Valentínovi sa nachádza v cirkevných dokumentoch z 5.-6. storočia, v ktorých sa píše o jeho smrti. Záznam z 8. storočia spomína jeho umučenie a sťatie, ale i  pochovanie, o ktoré sa zaslúžili učeníci Prokulus, Efebus a Apolónius; boli taktiež boli umučení. Záznam zo 6. storočia spomína, že svätý Valentín bol biskupom v meste Terni od roku 197. Stal sa tretím biskupom v uvedenom mestečku, vysvätil ho biskup sv. Felicián.

Známym sa stal vďaka udalostiam, ktoré sa odohrali v Ríme v čase vlády cisára Claudia II. Cisár zakazoval svojím vojakom, aby sa ženili alebo len zasnubovali. Obával sa, že by chceli zostať doma pri rodinách a odmietli by ísť do boja. Potreboval veľkú armádu a bol presvedčený, že slobodní budú lepší bojovníci ako ženatí.

Zdroj: wiki

Valentín vzdoroval cisárovi a tajne sobášil mladé páry. Na základe udania bol zatknutý, väznený a nakoniec popravený sťatím 14. 2. 269. Legenda hovorí, že sám Valentín bol zaľúbený a ešte pre smrťou napísal ľúbostný list svojej milej. Na základe toho sa neskôr rozvinula tradícia posielania valentínskych želaní.

V roku 1605 nariadil na podnet pápeža Pavla V. biskup Giovanni Antonio Onorati exhumovať telo sv. Valentína. V Ríme sa robil výskum z dôvodu overenia autenticity a vôbec existencie svätých, aby sa mohli oficiálne uctievať v cirkvi. Pozostatky sa našli v rakve z neopracovaného mramoru a hlava bola oddelená od tela.

POHANSKÉ OSLAVY SO SEXUÁLNYMI ORGIAMI

Sviatok Valentína nadväzuje v určitom zmysle na staré oslavy Grékov, Talianov a Rimanov, ktorí 15. februára slávili sviatok pohanských bohov. Kultové uctievanie bolo spojené s očistou po bojoch a smilstvom. Sexuálne orgie zakázal Augustus a aj pápež Gelasius I. v roku 494. Cirkev sa snažila o zmenu pohanských rituálov a posunula termín sviatku na 14. február, ktorý bol vyhradená ako sviatok sv. Valentína – nebeského ochrancu snúbencov a zaľúbených.

14. február ako sviatok zamilovaných sa začal zvlášť sláviť v stredovekom Anglicku a Francúzsku.

Niektorí vysvetľujú slávenie sviatku zaľúbených vo februári aj správaním živočíchov v prírode – napríklad vtáčiky si v druhom ročnom mesiaci začínajú hľadať svojho partnera, aby spolu vytvorili nerozlučný pár. 

KOMERCIONALIZÁCIA SVIATKU

U nás sa sviatok sv. Valentína rozšíril najmä po roku 1989. Hoci svätec pochádzal z Talianska, z Európy, veľkú popularitu si 14. február získal v Amerike. Sviatok tu výrazne skomercionalizoval (stal sa obchodným lákadlom), aby sa v takejto podobe vrátil sa do Európy, odkiaľ pôvodne pochádza.

Jozef Mihálik, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici