TIP NA VÝLET: Pominovec, románsky kostolík uprostred polí

168

Cestujúcim po ceste medzi Nemšovou a Pruským sa za obcou Slávnica po pravej strane vynorí silueta neveľkého kostolíka, zasadená medzi stromami. V zime je porast bez lístia, a tak sa stavba neskrýva v zeleni a je lepšie viditeľná než v lete. Odbočíme na poľnú cestu, prekročíme železničnú trať a zamierime k svedkovi dávnej histórie.

Štíhly objekt má neodškriepiteľné románske črty, jeho odľahlá poloha ho zrejme ochránila od neskorších väčších prestavieb. „Prvá písomná zmienka o obci Pominovce pochádza z obdobia vlády uhorského kráľa Ondreja II. z roku 1229. Zápis pochádza od nitrianskeho biskupa Jakuba, ktorý si poznačil, že neďaleko Trenčína sa nachádza „villa Pomen vocata“, teda dedinka Pomen nazývaná,“ voviedol nás do dejín historik Trenčianskeho múzea v Trenčíne Lukáš Trnkóci. V tom čase už kostol existoval, takže zrejme pochádza zo staršieho obdobia, než uvádza písomný prameň. V nasledujúcich rokoch sa zmienky o obci vytrácajú, čiastočne sa objavujú ešte v 15. storočí, potom až v 19. storočí. Vtedy sa tu nachádzali iba tri domy, v ktorých žilo 32 obyvateľov. „Nevieme, kedy presne obec zanikla, ani z akého dôvodu. Existujú viaceré teórie, najpravdepodobnejšie sa javia tie, čo hovoria o jej zániku po veľkej povodni na Váhu, prípadne o jej zničení počas vojnových útokov či vpádov nepriateľských vojsk na Považie,“ myslí si Trnkóci.

Podľa povesti sa zachránilo po veľkej povodni iba niekoľko rodín a mali sedem oviec. Založili si dedinu vyššie, mimo dosahu rozbúrených vĺn Váhu. Keďže mali „sedmero“ oviec, nazvali ju Sedmerovec.

V súčasnosti sa tu zachovali iba dve pamiatky. Prvou je rímskokatolícky románsky kostolík pochádzajúci pravdepodobne z 12. storočia, zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi. Druhou je neďaleký cintorín. Kostolík vznikol ako tzv. vlastnícky alebo aj šľachtický či panský. Za jeho zrodením nestála cirkev, ale postavil ho tamojší zemepán zo svojich peňazí. Zaujímavá je lokalita, kde bol postavený. „Kostoly sa v stredoveku stavali na vyvýšenom mieste, kvôli obrane boli ohradené. V Pominovci o tom dôkazy nemáme,“ uviedol mladý historik.

„Výzdoba bola jednoduchšia, ale pri výskume v roku 2010 sa našli fresky Ježiša Krista a apoštolov. Objekt možno rozdeliť na tri hlavné časti – vstup (empora), ktorý je spojený s vežičkou, čo je ojedinelý architektonický nález v tejto oblasti. Druhú časť tvorí loď kostola, uzatvára ju apsida. V kostolíku je barokový oltár pochádzajúci z 18. storočia, venovaný patrónovi kostola Jánovi Krstiteľovi. Architektonicky i obdobím vzniku je Pominovcu podobný románsky kostolík nad obcou Dražovce,“ ukončil svoje rozprávanie Lukáš Trnkóci.

Vďaka ochote farára Štefana Kľúčika z Rímskokatolíckeho farského úradu v Bolešove sme mohli tento klenot stredovekej architektúry vidieť aj zvnútra. „Reštaurátorské práce sú teraz pre chladné počasie prerušené, pokračovať budú po oteplení. Kostolík nemá elektrickú prípojku, ale napriek tomu ho využívame na liturgické účely. Koncom augusta tu býva pravidelne svätá omša okolo spomienky na Mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa, teda na výročie patrocínia kostola. Už tradične je spojená s cyklopúťou, ktorej sa vždy zúčastňuje mnoho pútnikov z celého Slovenska. Jej súčasťou je aj požehnanie bicyklov. V zime bývala svätá omša vo vianočnom období na sviatok sv. Štefana, minulý rok bola prvýkrát na Silvestra o 23. hodine a privítali sme tu nový rok 2020,“ doplnil farár Štefan Kľúčik. Napriek chladnému počasiu sa prišlo rozlúčiť so starým občianskym rokom a privítať nový asi 300 ľudí, omšu celebroval bývalý bolešovský farár Ivan Kňaze.

V okolí Trenčína sa zachovalo málo objektov z tohto obdobia a hodnotu kostola ako architektonickej pamiatky z románskeho obdobia podčiarkuje aj skutočnosť, že bol v roku 1963 zapísaný do zoznamu kultúrnych pamiatok. Národnú kultúrnu pamiatku románsky kostolík Pominovec v roku 2009 zaradili aj medzi sedem divov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zdroj: trencinregion.sk, foto: Slavomír Flimmel