Trenčianska galéria s novým kamerovým systémom

36

Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne využila obdobie bez návštevníkov spôsobené koronakrízou na údržbu svojich priestorov, zatraktívnenie služieb pre návštevníkov a kvalitnejšie technické zabezpečenie ochrany zbierkových predmetov a výstavnej plochy.

Výmenu všetkých kamier vo vonkajších aj vnútorných priestoroch umožnila finančná podpora Fondu na podporu umenia vo výške 2.800 eur. V zbierkovom fonde galérie sa nachádza takmer 4.900 umeleckých diel a pravidelnými podujatiami pre verejnosť sú výstavy slovenského či medzinárodného umenia. „Cieľom rekonštrukcie kamerového systému bolo dosiahnuť zvýšenie ochrany a bezpečnosti výstavných, expozičných a depozitárnych priestorov, v ktorých sú uchovávané a prezentované umelecké predmety galerijnej hodnoty, prostredníctvom modernizácie kamerového systému,“ vysvetlila význam výmeny kamier riaditeľka galérie Barbora Petríková. Dodala tiež, že pravidelná modernizácia predstavuje jednu zo základných povinností a prioritu v činnosti každého správcu zbierok, ktorý má zverený cenný fond umeleckých predmetov.

Zdroj: TSK