TREŽka v letnej sezóne opäť vyrazí na koľaje

121

V tomto roku sa pre situáciu okolo šírenia koronavírusu uskutočnili len dve tematické jazdy obľúbenej električky, v letnej sezóne vyrazí na trať v plnej sile.

Letná prevádzka Trenčianskej elektrickej železničky začína v sobotu 27. júna 2020, na koľaje sa električka vydá pravidelne v sobotu, v nedeľu a počas štátnych sviatkov. Po pozitívnych ohlasoch zo strany verejnosti prisľúbili jej prevádzkovatelia predĺženie letnej víkendovej sezóny, ktorá bude v tomto roku ukončená až v nedeľu 27. septembra 2020. „Počas celého trojmesačného obdobia bude električka prevádzkovaná podľa platného cestovného poriadku, uvedeného aj v cestovnom poriadku Železníc SR a vyhľadávačoch spojenia CP,“ objasnil riaditeľ TREŽ Dušan Nosál. Jej prevádzku aj v tomto roku finančne podporil Trenčiansky samosprávny kraj.

Letná víkendová prevádzka TREŽ:

– z depa v Trenčianskej Teplej vyrazí vláčik vždy v sobotu, v nedeľu a počas štátnych sviatkov o 10.25 h, 14.00 h, 16.00 h a 18.25 h,

– naspäť z Trenčianskych Teplíc cestujúcich odvezie vždy o 11.15 h, 14.50 h a 17.00 h a deň uzavrie poslednou jazdou o 19.15 h.

Zdroj: TSK