V stredu 20. mája končí vykurovacia sezóna

43

MESTSKY BYTOVY PODNIK, s. r. o. informuje všetkých odberateľov tepla, že dňa 20.05.2020 preruší dodávku tepla na vykurovanie, na základe aktuálnych klimatických podmienok, v súlade s Vyhláškou Ministerstva hospodárstva č. 152/2005, § 1 Určený čas dodávky tepla, odseky 1,2,3. 

Ak by mali spotrebitelia záujem o ranné alebo večerné prikurovanie v čase povinného prerušenia dodávky tepla, alebo, ak sa vonku ochladí aj po oficiálnom ukončení vykurovacej sezóny je spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. schopná vykurovanie pre spotrebiteľov obnoviť. Je však potrebné, aby správca, predseda spoločenstva alebo štatutárny zástupca odberateľa o obnovenie dodávky tepla oficiálne požiadal. Požiadať je možné formou písomnej žiadosti, v ktorej bude uvedený dátum obnovenia vykurovania a časy dodávky tepla (ranný a večerný). Podpísanú žiadosť je možné doručiť osobne do sídla našej spoločnosti alebo zaslať emailom na adresu sekretariat@msbp.sk. Nasledujúci deň po doručení žiadosti pracovníci MsBP, s.r.o. dodávku vykurovania obnovia.

Zdroj: MESTSKY BYTOVY PODNIK, s. r. o., foto: Slavomír Flimmel