Úvod Voda v ľudových zvykoch PN18-Muzeum-PB-Voda-Studňa-v-Udiči-Okrute-dnes-je-oblasť-zatopená-Váhom.-Archív-VM-v-PB.-

PN18-Muzeum-PB-Voda-Studňa-v-Udiči-Okrute-dnes-je-oblasť-zatopená-Váhom.-Archív-VM-v-PB.-

PN18 Muzeum PB Voda – Studňa pri dome Matušíka, cesta na Jasenicu, nedatované. Archív Obecného úradu v Udiči.