Vyhlásenie ZMOS k zvukovej nahrávke z rokovania vlády

71

Združenie miest a obcí Slovenska reaguje na publikovanú zvukovú nahrávku z rokovania vlády SR.

Združenie miest a obcí Slovenska je znepokojené vyjadreniami členov vlády, ktorí uvažujú o tom, že samospráva bude podriadená centrálnej vláde. Miestna územná samospráva stojí na princípoch a hodnotách jasne vymedzených v Ústave Slovenskej republiky, ústavných zákonoch, medzinárodných zmluvách vrátane Európskej charty miestnej samosprávy. Sme presvedčení, že ani zložitá situácia, v ktorej sa Slovenská republika nachádza nemôže byť dôvodom k úvahám o centralizácii, či príkazoch vo vzťahu k miestnej územnej samospráve.

V tejto súvislosti pripomíname, že miestna územná samospráva má svoje nenahraditeľné miesto a nezávislé postavenie v systéme verejnej správy. Počas ostatných tridsiatich rokov mnoho krát preukázala, že nie je súperom, ani rivalom, ale partnerom štátu a štátnej správy. Napokon, dokázala to aj počas každého testovania na nový koronavírus COVID – 19 a každému je zrejmé, že bez angažovanosti miest a obcí by to možno bolo skončilo fiaskom.

Združenie miest a obcí Slovenska už od prvého testovania apelovalo na vládu, aby spojila testovanie s trasovaním. Žiaľ, nestalo sa tak a sme svedkami nekontrolovateľného šírenia koronavírusu. Združenie miest a obcí Slovenska už od prvého testovania poukazovalo na praktické aspekty testovania, avšak mnohé neboli akceptované a premietli sa to zložitej situácie v mnohých našich regiónoch. Združenie miest a obcí Slovenska viac krát apelovalo na vládu SR, ale aj na pani prezidentku, že krajina a naši obyvatelia potrebujú rozvahu namiesto rozruchu, a cieľ namiesto pocitov. Práve preto sme aj pred koncom minulého roka, a tiež hneď na začiatku roka apelovali na predstaviteľov štátu, že samosprávy budú súčinné pri testovaní obyvateľov, ale štát musí preukázať, že je pripravený. Tak materiálne, ako aj personálne. Namiesto stručnej a vecnej odpovede sme však svedkami úvah o príkazoch a nariadeniach, ktoré sa vylučujú s princípmi decentralizácie aj právneho štátu.

Združenie miest a obcí Slovenska preto apeluje na predstaviteľov vlády SR, aby formulovali východiská partnerstva a kooperácie, ktoré reálne dokážu pomôcť krajine.

Michal Kaliňák, ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS
Foto: Slavomír Flimmel