Využívať nový cyklochodník nad priehradou je zatiaľ zakázané

166

S ohľadom na množiace sa otázky ohľadom využívania novovybudovaného cyklochodníka a chodníka pre peších v rámci stavby Modernizácia trate Púchov – Žilina (nachádzajúcom sa najmä na objekte tzv. estakády cez Nosickú priehradu), Združenie Nimnica zverejnilo oznam pre verejnosť.

Vzhľadom na to, že na tomto úseku ešte nie sú práce ukončené (koľaj č.1, nie je odovzdaná), nie je možné predmetnú komunikáciu aktuálne využívať. Pohyb po nej je z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti momentálne dovolený len pre preškolených pracovníkov stavby. Preto Združenie Nimnica informuje verejnosť o zákaze jeho využívania a pohybovania sa po ňom. Zhotoviteľ odmieta niesť zodpovednosť za prípadné škody na majetku, zdraví alebo úrazy neoprávnených osôb pohybujúcich sa po stavenisku. 

Predpoklad ukončenia súvisiacich prác a odovzdania tohto novovybudovaného cyklochodníka a chodníka pre peších je plánovaný na december 2021. O jeho spustení do prevádzky bude Združenie Nimnica verejnosť včas informovať.

Zdroj: Združenie Nimnica, foto: CBS Flying Team